ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th473832017-08-18 15:30:00qoderทุกทิศทั่วไทยประเด็นข่าว (18 ส.ค. 60)18 ส.ค. 256015:02https://program.thaipbs.or.th/Tuktid/episodes/47383https://program.thaipbs.or.th/watch/HIuuxP<p><strong>ประเด็นข่าว</strong></p><ul><li>กิจกรรมการแสดงสินค้าท้องถิ่นของ ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ มีสินค้าเกษตรทั้งพืชผักผลไม้ โดยเฉพาะทุเรียนป่าละอู ซึ่งล่าสุดได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ GI เรียบร้อยแล้ว<br><br></li><li>พาไปรู้จักกับอาหารพื้นบ้านของชาวกำแพงเพชร ที่นำเอากล้วยไข่ ซึ่งปลูกกันมากในพื้นที่มาทำเป็นกล้วยไข่คั่ว ปัจจุบันหารับประทานได้ยากเพราะคนทำน้อย<br><br></li><li>ไปที่ จ.พังงา พาไปรู้จักผักลิ้นห่าน ซึ่งเป็นพืชพื้นบ้านที่หารับประทานได้ยากแล้ว ทำให้ชาวบ้านคนหนึ่งปลูกไว้เพื่ออนุรักษ์พันธุ์ แต่ขณะนี้ ผักลิ้นห่านที่ปลูกไว้ได้แตกออกมามาก จนตัดขายเป็นรายได้เสริม<br><br></li><li>ชาวสวนสับปะรดที่ จ.เชียงราย หลังจากที่ประสบปัญหาราคาตกต่ำ เพราะสินค้าล้นตลาด ก็ได้รวมกลุ่มกันเพื่อนำสับปะรดไปแปรรูป ภายใต้โครงการ 9101 ตามร้อยเท้าพ่อใต้ร่มพระบารมี<br><br></li><li>จ.ยโสธร ได้จัดการประกวดการแสดงหนังประโมทัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือหนังตะลุงอีสานขึ้น เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศิลปะการแสดงพื้นบ้านแขนงนี้เอาไว้ และหวังต่อยอดให้เป็นศิลปะการแสดงที่สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้<br><br></li><li>อาชีพทั่วไทยวันนี้ พาไปชมการเส้นทางการสร้างอาชีพใหม่ของอดีตข้าราชการครู ที่หันไปเลี้ยงกวางเพื่อเพาะพันธุ์ลูกกวาง ส่งขายให้เกษตรกรนำไปเลี้ยงต่อ และพร้อมเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้สำหรับชาวบ้านและนักเรียนเข้ามาศึกษา<br><br></li><li>ช่วงวิถีทั่วไทย วันนี้ คุณสมสัณห์ เอี่ยมศิลป์ จะพาไปดูวิถีชีวิตชาวบ้าน ที่หากินอยู่ในทะเลสาบสงขลา ใน ต.เกาะหมาก อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง ช่วงนี้ "ปลาหมี่หลัง" กำลังเข้า ชาวบ้านจะออกไปกู้ลอบ นำปลาชนิดนี้ไปแบ่งขายและทำกินกันในครอบครัว ไปติดตามกันว่า "ปลาหมี่หลัง" หน้าตาจะเป็นอย่างไร และอาหารพื้นบ้านตามแบบฉบับชาวใต้รสชาติจะเผ็ดถึงใจขนาดไหน<br></li></ul><p><strong>ติดตามชมได้ในรายการทุกทิศทั่วไทย วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560 เวลา 15.30 - 16.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมผ่านทีวีออนไลน์ทาง </strong><a href="http://www.thaipbs.or.th/Live" target="_blank" title="ชมสด"><strong>www.thaipbs.or.th/Live</strong></a></p>