ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th389132016-06-30 15:30:00qoderทุกทิศทั่วไทยประเด็นข่าว (30 มิ.ย. 59)30 มิ.ย. 255914:28https://program.thaipbs.or.th/Tuktid/episodes/38913https://program.thaipbs.or.th/watch/SJr1Td<p><strong>ประเด็นข่าว</strong></p><ul><li>ชาวบ้าน ต.สามัคคี อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร ทำสากกะเบือขายเป็นอาชีพเสริมจากการทำนา สร้างรายได้ดีให้กับหลายครอบครัว<br><br></li><li>เรียนรู้วิถีชีวิตของชาวในพื้นที่ลุ่มน้ำสงคราม อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม โดยเฉพาะช่วงหน้าฝนหรือน้ำหลาก ชาวบ้านจับปลาได้มากขึ้น และร่วมกันปฏิบัติตามกฎชุมชน เพื่ออนุรักษ์ให้เป็นแหล่งอาหารที่สมบูรณ์<br><br></li><li>ไปดูตัวอย่างการจัดการชุมชนของชาวชุมชนแหลมหลัก จ.ตราด ในการพัฒนาเป็นชุมชน ท่องเที่ยวเชิงนิเวศและสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ให้กับนักท่องเที่ยวด้วย</li></ul><p><strong>ติดตามชมได้ในรายการทุกทิศทั่วไทย วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2559 เวลา 15.30 - 16.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมผ่านทีวีออนไลน์ทาง </strong><strong><a href="http://www.thaipbs.or.th/Live" target="_blank" title="ชมสด">www.thaipbs.or.th/Live</a></strong></p>