ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th382092016-06-01 15:30:00qoderทุกทิศทั่วไทยประเด็นข่าว (1 มิ.ย. 59)1 มิ.ย. 255910:32https://program.thaipbs.or.th/Tuktid/episodes/38209https://program.thaipbs.or.th/watch/ALZfG4<p><strong></strong><strong>ประเด็นข่าว</strong></p><ul><li>ไปรู้จักหลุมพีพืชป่าพรุชนิดหนึ่ง ที่ชาวต.หาดสำราญ อ.หาดสำราญ จ.ตรัง ช่วยกันอนุรักษ์เพราะเป็นพืชที่ให้ประโยชน์ โดยเฉพาะผล สามารถให้รสเปรี้ยวแทนมะนาว และทำอาหารได้หลายอย่าง<br><br></li><li>ชาวบ้านต.ตาเบา อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ จัดพิธีฮาวปลึงกระแบร์ย หรือ พิธีสู่ขวัญกระบือ ประเพณีพื้นบ้าน ที่สะท้อนวิถีชีวิตเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม<br><br></li><li>ไปดูการปลูกเมลอนที่ จ.นครพนม โดยเป็นการปลูกนำร่องแห่งแรกในจังหวัด สร้างแรงจูงใจให้กับเกษตรกร หันมาปลูกเมลอนพืชใช้น้ำน้อยและมีราคาสูง</li></ul><p><strong>ติดตามชมได้ในรายการทุกทิศทั่วไทย วันพุธที่ 1 มิถุนายน 2559 เวลา 15.30 - 16.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมผ่านทีวีออนไลน์ทาง </strong><a href="http://www.thaipbs.or.th/Live" target="_blank" title="ชมสด"><strong>www.thaipbs.or.th/Live</strong></a></p>