ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th605152019-06-01 16:30:00qoderทั่วถิ่นแดนไทยชุมชนต้องรัก บ้านห้วยน้ำกืน จ.เชียงราย1 มิ.ย. 256215:23https://program.thaipbs.or.th/TuaThin/episodes/60515https://program.thaipbs.or.th/watch/4clF23<p><strong>“บ้านห้วยน้ำกืน” </strong>ตั้งอยู่ที่อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงรายเป็นหมู่บ้านขนาดเล็กกลางหุบเขาและชุมชนเข้มแข็งอยู่ดีมีสุข เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและเป็นหมู่บ้านสะอาด ได้รับรางวัลหมู่บ้านสะอาดของโครงการหลวงถึงสองปีซ้อน ชาวบ้านที่นี่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ปลูกพืชพันธุ์เมืองหนาวกันเป็นส่วนใหญ่ ผลิตภัณฑ์ที่ถือว่าโดดเด่นของที่นี่คือ เมี่ยงและชา เพราะมีไร่ชารายล้อมทั้งหมู่บ้าน บ้านห้วยน้ำกืน ยังถือว่าเป็นอีกหนึ่งหมู่บ้านที่อากาศดีและบริสุทธิ์ ร่มรื่นไปด้วยต้นไม้ ทั้งไม้ดอก ไม้ประดับ สัมผัสได้ถึงอากาศดีมาก ที่นี่ยังมีบ้านพักโฮมสเตย์ให้บริการนักท่องเที่ยว มีกิจกรรมท่องเที่ยวที่หลากหลาย ทั้งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เชิงเกษตรและวัฒนธรรม สัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนที่อาศัยอยู่กับป่าได้อย่างกลมกลืน</p><p><strong>วิถีทำเมี่ยง ทำชา<br></strong>บ้านห้วยน้ำกืน ขึ้นชื่อในเรื่องของการปลูกชาและทำเมี่ยง เพราะมีไร่ชารายล้อมหมู่บ้าน อาชีพหลักอีกหนึ่งอาชีพของคนในชุมชนก็คือ ทำเมี่ยงส่งไปขายยังที่ต่าง ๆ หากเข้ามาในหมู่บ้านก็จะเห็นชาวบ้านนั่งมัดเมี่ยงอยู่หน้าบ้าน ไร่ชาที่บ้านห้วยน้ำกืนปลูกตามธรรมชาติแทรกตัวอยู่ตามบ้านแต่ละหลัง ไม่ได้เป็นแบบไร่ชาที่กว้างใหญ่เห็นเป็นขั้นบันไดชัดเจนเหมือนไร่ชาตามสถานที่ท่องเที่ยวที่เราเคยเห็นและที่นี่ยังมีโรงผลิตชา แขกผู้มาเยือนสามารถชมขั้นตอนการผลิตชาที่เริ่มตั้งแต่การเก็บและคั่วใบชา จนกลายเป็นชาหอม ๆ ให้เราดื่ม</p><p><strong>อาหารจากข้างบ้าน</strong><br>หากมาถึงบ้านห้วยน้ำกืน ต้องไม่พลาดที่จะชิมเมนูที่มาจากการถนอมอาหารของคนที่นี่ และอาหารจากป่าที่รายล้อมอยู่รอบหมู่บ้าน อย่างเมนู “ยำใบเมี่ยง” ซึ่งถือว่าเป็นเมนูที่หาทานกันไม่ได้ง่าย ๆ รสชาติก็อาจจะไม่ต่างจากเมนูยำทั่วไปที่มีรสชาติ เปรี้ยวนำ หวานตาม เค็มหน่อย แต่พิเศษตรงที่มีใบเมี่ยงเป็นหนึ่งในส่วนประกอบของยำ อีกหนึ่งเมนูคือ “เมนูแกงหยวกกล้วยป่า” เป็นเมนูที่ถือว่าเด็ดอีกหนึ่งเมนู เพราะเมนูนี้เราจะได้ความหวานของหยวกกล้วยป่า ที่นำมาแกงกับกะทิใส่เนื้อไก่ลงไปนิดหน่อย หากมาถึงถิ่นห้วยน้ำกืนต้องไม่พลาดที่จะลิ้มลอง</p><p><strong>ติดตามชมรายการทั่วถิ่นแดนไทย ตอน<strong> ชุมชนต้องรัก บ้านห้วยน้ำกืน จ.เชียงราย</strong> วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2562 เวลา 16.30 - 17.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมทีวีออนไลน์ทาง </strong><a href="http://www.thaipbs.or.th/Live"><strong></strong></a><strong><a href="http://www.thaipbs.or.th/Live">www.thaipbs.or.th/Live</a></strong></p>