ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th437942017-03-04 16:30:00qoderทั่วถิ่นแดนไทยห้วงแห่งความสุข ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์4 มี.ค. 256010:37https://program.thaipbs.or.th/TuaThin/episodes/43794https://program.thaipbs.or.th/watch/H0wb2S<p>หลายครั้งที่เรามองผ่าน มองข้าม ในสถานที่ที่สวยงามไปเพียงเพราะความไม่คุ้นชิน ความไม่เป็นที่รู้จัก ทั่วถิ่นแดนไทย อยากจะพาไปเพื่อให้ทุกคนรู้ว่าเมืองไทยของเรายังมีสถานที่ดี ๆ อีกหลายแห่งในประเทศไทยที่เราควรเค้าไปเที่ยวชม ความเป็นท้องถิ่นและวิถีที่งดงาม มีอยู่ที่นี่ <strong>อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ </strong></p><p><strong></strong>อำเภอนี้มีทั้งความสวยงามทางธรรมชาติอย่างท้องทะเล วิถีชาวประมง ความเป็นอยู่ในแบบพื้นถิ่นที่ยังคงมีอยู่จริงๆ เราเรียนรู้เรื่องมะพร้าวที่เป็นทั้งแหล่งผลิต รับซื้อและแหล่งเพาะปลูก แหล่งใหญ่ที่สุดของประเทศได้ที่นี่มะพร้าวที่ดีควรเป็นอย่างไร เลือกแบบไหน นำไปใช้ทำอะไร ที่นี่มีคำตอบให้</p><p>และหากถามหาถึงความสมบูรณ์ของท้องทะเล สิ่งที่เห็นและเด่นชัดคือ การช่วยกันอนุรักษ์และดูแลทรัพยากรต่างๆที่ชาวบ้านช่วยกันคิด ช่วยกันทำ และสิ่งหนึ่งที่สำคัญคือน้อมนำตามโครงการของในหลวงมายึดถือปฏิบัติทำจนเกิดเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำที่ทำให้เป็นที่อาศัย เป็นอยู่ที่ทำมาหากินของผู้คนแห่งท้องทะเลหาดทับสะแก </p><p><strong>ติดตามชมรายการทั่วถิ่นแดนไทย วันเสาร์ที่ 4 มีนาคมนี้ เวลา 16.30 -17.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมทีวีออนไลน์ทาง <a href="http://www.thaipbs.or.th/Live" target="_blank" title="ชมสด">www.thaipbs.or.th/Live</a></strong><strong></strong><br></p>