ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th426682017-01-07 16:30:00qoderทั่วถิ่นแดนไทยรักบ้านเกิด รักษา อัมพวา-ชัยพัฒนานุรักษ์ จ.สมุทรสงคราม7 ม.ค. 256014:43https://program.thaipbs.or.th/TuaThin/episodes/42668https://program.thaipbs.or.th/watch/IHn1eO<p>การพัฒนาควบคู่กับการอนุรักษ์ <strong>โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์</strong> ตั้งอยู่ภายในบริเวณตลาดน้ำอัมพวา เป็นโครงการที่<strong>สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี </strong>มีพระราชดำริให้สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนานำที่ดินที่<strong>คุณประยงค์ นาคะวะรังค์</strong> ชาวอัมพวา น้อมเกล้าฯ ถวายมาดำเนินการพัฒนาให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนอัมพวา สืบสานภูมิปัญญาชาวบ้าน และอนุรักษ์วิถีการดำเนินชีวิตของชาวอัมพวา <br><br>โดยนำหลักการพัฒนาในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ภูมิสังคมและ พระราชดำริ -เศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางและหลักการดำเนินงานที่สำคัญ เน้นการมีส่วนร่วมระหว่างมูลนิธิชัยพัฒนาและชาวอัมพวา ในการอนุรักษ์และฟื้นฟูวิถีการดำรงชีวิตชุมชนอัมพวาให้สามารถอยู่ได้อย่างเข้มแข็ง เรียบง่าย ยั่งยืน และมีความสุข</p><p><strong>โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์</strong> เป็นเหมือนห้องรับแขกของชุมชนที่บอกเล่าวิถีแห่งอัมพวาในอดีตได้เป็นอย่างดี ภายในโครงการแบ่งพื้นที่ออกเป็นโซนต่างๆ ได้แก่ การเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง สวนสาธิตการเกษตรเพื่อการเรียนรู้ ลานวัฒนธรรมนาคะวะรังค์ซึ่งใช้เป็นที่สำหรับจัดกิจกรรมและจำหน่ายสินค้าที่ระลึก ส่วนอาคารพิพิธภัณฑ์จัดแสดงข้าวของเครื่องใช้สมัยโบราณ นอกจากนี้ยังมีร้านค้าชุมชน ร้านชานชาลาที่จำหน่าย เครื่องดื่มและของว่าง ท่ามกลางบรรยากาศร่มรื่นและวิถีชีวิตริมคลองอัมพวา เครื่องดื่มแสนพิเศษของที่นี่คือ น้ำม่วงชื่นชานชาลา สูตรของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี </p><p>นอกจากนี้ภายในโครงการยังมีกิจกรรมต่างๆให้เรียนรู้ รวมถึงภูมิปัญญาด้านการทำขนมไทยและขนมท้องถิ่นต่างๆ น้ำตาลมะพร้าว ของดีอัมพวา สู่การเพิ่มมูลค่าสินค้าชาวสวน</p><p>โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ได้เข้ามามีบทบาทที่สำคัญในการพัฒนาโดยใช้องค์ความรู้สมัยใหม่ที่คำนึงถึงวิถีชีวิต วัฒนธรรม และทรัพยากรธรรมชาติไปพร้อมๆกัน เช่นการเพิ่มมูลค่าน้ำตาลมะพร้าวจากสินค้าธรรมดาที่ชาวสวนเชื่อว่าขายไม่ได้ นำมาเปลี่ยนรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์ใหม่ และผสานกับหลักการตลาด เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาที่สวนเพื่อมาดูวิธีการทำเห็นกระบวนการทำงาน และลองชิม จนกลายเป็นสินค้าของฝากที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจ ทำให้ชาวสวนมีรายได้ </p><p>ทั้งหมดเป็นการสร้างอาชีพ สร้างสิ่งที่มีอยู่ให้เกิดคุณค่าและประโยชน์สูงสุด ดังเช่นที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงวางรากฐานไว้</p><p><strong>ติดตามชมรายการทั่วถิ่นแดนไทย วันเสาร์ที่ 7 มกราคมนี้ เวลา 16.30 -17.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมทีวีออนไลน์ทาง <a href="http://www.thaipbs.or.th/Live" target="_blank" title="ชมสด">www.thaipbs.or.th/Live</a></strong><strong></strong><br></p>