ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th356372016-02-13 16:30:00qoderทั่วถิ่นแดนไทยสายน้ำแห่งความผูกพัน บ้านหาดผาขน จ.น่าน13 ก.พ. 255914:42https://program.thaipbs.or.th/TuaThin/episodes/35637https://program.thaipbs.or.th/watch/RMjNm0<p>วิถีแห่งผู้คนริมลำน้ำน่าน มีความน่าสนใจไม่น้อยไปกว่าชาวบ้านในสถานที่อื่นๆ ความเป็นวิถีชีวิตที่ยังคงเรียบง่าย ใช้ทรัพยากรธรรมชาติในแบบที่พึ่งพากันและกันยังมีให้เห็นทุกวันในหมู่บ้านนี้</p><p>หากพูดถึงทรัพยากรที่ชาวบ้านนำมาใช้อย่างเกิดประโยชน์ มีมาตั้งแต่บรรพบุรุษนั่นคือ <strong>"ไก"</strong> สาหร่ายน้ำจืดที่นำมาปรุงอาหารได้หลากหลาย กลายเป็นวัฒนธรรมในการกินของคนที่นี่ <strong>บ้านหาดผาขน อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน</strong> </p><p><strong>"ไก"</strong> เป็นอีกหนึ่งการเรียนรู้ของผู้คนที่มาเยี่ยมเยือนบ้านนี้ได้เป็นอย่างดี เพราะการนำไปปรุงเป็นอาหาร ทำขนม หรือการไปหาไก ก็เป็นภูมิปัญญาพื้นถิ่นที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์และสืบสาน</p><p><strong>เรียนรู้กับความเป็นอยู่ของคนริมน้ำน่านไปด้วยกัน กับรายการทั่วถิ่นแดนไทย ตอน สายน้ำแห่งความผูกพัน บ้านหาดผาขน จ.น่าน วันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์นี้ เวลา 16.30 -17.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมทีวีออนไลน์ทาง <a href="http://www.thaipbs.or.th/Live" target="_blank" title="ชมสด">www.thaipbs.or.th/Live</a></strong><strong></strong></p>