ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th628012019-08-15 20:30:00qoderตอบโจทย์​เปิดใจ “เหยื่ออุ้มขัง” ค้าน “เหมืองหิน” จ.พัทลุง15 ส.ค. 256218:20https://program.thaipbs.or.th/TobJote/episodes/62801https://program.thaipbs.or.th/watch/ui5FA0<p>ผู้ดำเนินรายการ วราวิทย์ ฉิมมณี</p><p>ผู้ร่วมรายการ</p><ul><li><strong>เอกชัย อิสระทะ</strong> เลขาธิการคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน (กป.อพช.)</li></ul><p>ร่วมสนทนาประเด็น</p><p>- กรณีการถูกอุ้มขังไม่ให้เข้าร่วมเวทีประชาพิจารณ์ประทานบัตรเหมืองแร่ จ.พัทลุง ของบริษัทเอกชนรายหนึ่ง จากชายฉกรรจ์เกือบ 20 คน </p><p><strong>ติดตามชมรายการตอบโจทย์ วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม</strong><strong> 2562 เวลา 20.30 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมออนไลน์ทาง </strong><a href="http://www.thaipbd.or.th/Live"><strong></strong></a><strong><a href="http://www.thaipbs.or.th/Live" target="_blank">www.thaipbs.or.th/Live</a></strong><br></p>