ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th552332018-08-31 21:40:00qoderตอบโจทย์สัมภาษณ์พิเศษ เอกอัครราชทูตสหรัฐฯ “กลิน ที.เดวีส์” อำลาประเทศไทย31 ส.ค. 256116:13https://program.thaipbs.or.th/TobJote/episodes/55233https://program.thaipbs.or.th/watch/uOm11t<p>ผู้ดำเนินรายการ ณัฏฐา โกมลวาทิน</p><p>ผู้ร่วมรายการ</p><ul><li><strong>กลิน ที.เดวีส์ </strong>เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย</li></ul><p>ร่วมสนทนาประเด็น</p><p>- ความประทับใจในการทำหน้าที่เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย บทเรียนและความท้าทายตลอดช่วงเวลาของการดำรงตำแหน่ง</p><p><strong>ติดตามชมในรายการตอบโจทย์ วันศุกร์ที่ 31 ส.ค. 61 เวลา 21.40 น. รับชมออนไลน์ทาง <a href="http://www.thaipbs.or.th/Live">www.thaipbs.or.th/Live</a></strong></p>