ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th285332015-09-21 22:00:45qoderตอบโจทย์"โอกาส" ใน "วิกฤต" พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา "ประชุมสมัชชายูเอ็น"21 ก.ย. 255822:00https://program.thaipbs.or.th/TobJote/episodes/28533https://program.thaipbs.or.th/watch/wn3AdX ดำเนินรายการโดย  : ณัฏฐา โกมลวาทิน ผู้ร่วมรายการ  : 1. คุณกษิต ภิรมย์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ2. ศ.ดร.สุรชัย ศิริไกร คณะรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ตอบโจทย์ ไทยพีบีเอสวันนี้ ร่วมพูดคุยในประเด็น...การเดินทางไปร่วมประชุมยูเอ็นของนายกฯไทยการหารือทวิภาคีกับผู้นำประเทศต่างๆ ของโลกการสื่อสารให้โลกได้รับรู้เรื่องสถานการณ์ในไทย ติดตามชมรายการตอบโจทย์ ไทยพีบีเอส ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 22.00 - 22.30 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมผ่านทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live