ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th481052017-10-10 20:29:00qoderThe Story เรื่องของพ่อที่รอ...ทุกคนเล่าภาคอีสาน10 ต.ค. 256011:07https://program.thaipbs.or.th/TheStory/episodes/48105https://program.thaipbs.or.th/watch/KKdDuJ<p><b>"พระผู้ทรงเปลี่ยนพื้นที่แห้งแล้งให้กลายเป็นพื้นที่แห่งความอุดมสมบูรณ์"</b></p><p>เล่าถึงพระราชกรณียกิจของในหลวง ร.9 ในภาคอีสาน โดยเน้นไปที่โครงการที่เกี่ยวกับน้ำและการเกษตร เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพสามารถทำมาหากินได้ บรรเทาความยากจน และได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน แม้กระทั่งในช่วงเวลาที่ยากลำบากเมื่อคอมมิวนิสต์ขยายอิทธิพลมาถึงพื้นที่ภาคอีสาน พระองค์ทรงมองลึกเข้าไปถึงสาเหตุที่แท้จริงที่ทำให้ชาวบ้านเข้าร่วมกับคอมมิวนิสต์และแก้ปัญหานั้นได้อย่างแยบยล และนำไปสู่โครงการต่างๆ อีกมากมายในภาคอีสาน</p><p><strong>ติดตามชมในรายการ The Story เรื่องของพ่อที่รอ...ทุกคนเล่า<span data-redactor-tag="span"></span> วันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2560 เวลา 20.30 - 21.00 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมออนไลน์ทาง <a href="http://www.thaipbs.or.th/Live">www.thaipbs.or.th/Live</a></strong><strong></strong><br></p>