ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th481032017-10-09 20:30:00qoderThe Story เรื่องของพ่อที่รอ...ทุกคนเล่าภาคเหนือ9 ต.ค. 256011:06https://program.thaipbs.or.th/TheStory/episodes/48103https://program.thaipbs.or.th/watch/1nK3mj<p><b>"จากพื้นที่ปลูกยาเสพติด สู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่และจุดกำเนิดโครงการหลวง"</b></p><p> เล่าถึงพระราชกรณียกิจของในหลวง ร.9 ในภาคเหนือ โดยเน้นไปที่โครงการหลวง ซึ่งเป็นต้นแบบของการแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุด โดยใช้หลักเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ทำให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ครบในทุกมิติ จนกลายเป็นต้นแบบสำหรับการแก้ปัญหาในพื้นที่อื่นๆ และเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ และเพราะเหตุใดในหลวง ร.9 จะต้องมีที่ประทับอยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศไทย นั่นก็เพราะว่าจริงๆ แล้วการแปรพระราชฐานไม่ได้มีไว้เพื่อการพักผ่อนแต่มีไว้เพื่อทรงงาน</p><p><strong>ติดตามชมในรายการ The Story เรื่องของพ่อที่รอ...ทุกคนเล่า<span data-redactor-tag="span"></span> วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2560 เวลา 20.30 - 21.00 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมออนไลน์ทาง <a href="http://www.thaipbs.or.th/Live">www.thaipbs.or.th/Live</a></strong><strong></strong><br></p>