ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th421782016-12-12 08:30:00qoderเที่ยวไทยไม่ตกยุคสานต่อ…แผ่นดิน…ถิ่นผาตั้ง จังหวัดเชียงราย12 ธ.ค. 255908:48https://program.thaipbs.or.th/Thailandintrend/episodes/42178https://program.thaipbs.or.th/watch/0Z1bw5<p>ไปท่องเที่ยวหมู่บ้านศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเหนือสุดแดนสยาม ที่<strong>ดอยผาตั้ง ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย </strong>หมู่บ้านที่พ่อได้มอบผืนแผ่นดิน ผืนป่า สายน้ำ และสายใยที่โอบกอดชีวิตชาวไทยเชื้อสายจีนยูนนาน</p><p>จากน้ำพระราชหฤทัย ที่เป็นเสมือนการให้ชีวิตใหม่ สู่การต่อยอดการสร้างอาชีพและชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนด้วยการจัดตั้งศูนย์พัฒนาโครงการหลวงผาตั้ง เพื่อพัฒนาวิถีเกษตรกรรม ตามพระราชดำริเศรษฐกิจ ภายในศูนย์ฯมีวิวทิวทัศน์งดงาม โอบล้อมด้วย เทือกเขา ดอยผาตั้งอันสูงใหญ่และแปลงเกษตรที่ลดหลั่นเป็นขั้นบันได หากมาเที่ยวในฤดูหนาวจะได้สัมผัสอากาศหนาวเย็น และได้ชมพืชพันธุ์และผักเมืองหนาว นานาชนิด</p><p>จุดชมทะเลหมอกเนิน 102 เป็นจุดชมทะเลหมอก และพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกที่สวยงามที่นักท่องเที่ยวนิยมไปมากที่สุด สามารถมองเห็นทะเลหมอกคลอเคลียยอดเขาได้กว้าง ไกลสุดตา มองเห็นทิวเขาสลับซับซ้อนทำให้เกิดทัศนียภาพที่สวยงามจับตา ความสวยงามที่เป็นลักษณะเฉพาะ ของดอยผาตั้งไม่ว่าจะเป็นจุดชมทะเลหมอกที่งดงามและอลังการในยามเช้า หรือจะชมพระอาทิตย์อัศดงยามเย็น มองเห็นดวงตะวันกลมโต สีส้ม ฉูดฉาดค่อยๆ ลับทิวเมฆกลืนลงไปตามแนวสันเขายิ่งงดงามประทับใจ</p><p>จุดชมวิวช่องผาขาด ลักษณะเป็นผาหินที่ขาดแยกจากกันเป็นช่องมองลงไปเห็นทิวทัศน์ประเทศลาวและ สายแม่น้ำโขงได้ชัดเจน</p><p><strong>ที่โครงการหลวงเหนือสุดในสยามอย่างดอยผาตั้งจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้าง ที่นี่จะสวยงามขนาดไหน…ติดตามได้ในรายการเที่ยวไทยไม่ตกยุค ตอน สานต่อ…แผ่นดิน…ถิ่นผาตั้ง จังหวัดเชียงราย วันจันทร์ที่ 12 ธันวาคม 2559 เวลา 8.30 - 9.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมผ่านทีวีออนไลน์ทาง <a href="http://www.thaipbs.or.th/Live" target="_blank" title="ชมสด">www.thaipbs.or.th/Live</a></strong><strong></strong></p>