ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th644562019-10-26 17:30:00qoderฟังเสียงประเทศไทยทิศทางพัฒนาเมืองระนอง เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ26 ต.ค. 256212:32https://program.thaipbs.or.th/ThailandLive/episodes/64456https://program.thaipbs.or.th/watch/IbxxKG<p>ค้นหาคำตอบของแหล่งท่องเที่ยวภาคใต้ของประเทศไทย ระนองเป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่มีประวัติความเป็นมายาวนาน นับตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาเรืองอำนาจ เดิมเป็นหัวเมืองขนาดเล็กขึ้นกับเมืองชุมพร คำว่าระนองเพี้ยนมาจากคำว่า แร่นอง เนื่องจากในพื้นที่จังหวัดมีแร่อยู่มากมาย </p><p>จ.ระนองมีเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน ทางจังหวัดจึงได้กำหนดวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและรัฐบาลมีนโยบายเร่งสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยว เพิ่มความสามารถในการแข่งขันเพื่อสร้างระบบเศรษฐกิจให้มีความเข้มแข็งและนำรายได้สู่จังหวัดจากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ</p><p><strong><strong>ติดตามชมรายการฟังเสียงประเทศไทย ตอน ทิศทางพัฒนาเมืองระนอง เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ</strong><span class="redactor-invisible-space"><strong> </strong><span class="redactor-invisible-space"><span class="redactor-invisible-space"><span class="redactor-invisible-space"><span class="redactor-invisible-space"><span class="redactor-invisible-space"><span class="redactor-invisible-space"><span class="redactor-invisible-space"><span class="redactor-invisible-space"><span class="redactor-invisible-space"><span class="redactor-invisible-space"><span class="redactor-invisible-space"><span class="redactor-invisible-space"><span class="redactor-invisible-space"><span class="redactor-invisible-space"><span class="redactor-invisible-space"><span class="redactor-invisible-space"><span class="redactor-invisible-space"><span class="redactor-invisible-space"><span class="redactor-invisible-space"><span class="redactor-invisible-space"><span class="redactor-invisible-space"><span class="redactor-invisible-space"><span class="redactor-invisible-space"><span class="redactor-invisible-space"><span class="redactor-invisible-space"><span class="redactor-invisible-space"><span class="redactor-invisible-space"><span class="redactor-invisible-space"><span class="redactor-invisible-space"><span class="redactor-invisible-space"><span class="redactor-invisible-space"><span class="redactor-invisible-space"><span class="redactor-invisible-space"><span class="redactor-invisible-space"><strong>วันเสาร์ที่ 26 <strong>ตุลาคม</strong> เวลา 17.30 - 18.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมทีวีออนไลน์ทาง </strong><a href="http://www.thaipbs.or.th/live" target="_blank" title="ชมสด"><strong></strong></a><strong><a href="http://www.thaipbs.or.th/live">www.thaipbs.or.th/live</a></strong></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></strong><br></p>