ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th626652019-08-10 17:30:00qoderฟังเสียงประเทศไทยนักต่อสู้สารเคมี คนศรีบุญเรือง10 ส.ค. 256215:19https://program.thaipbs.or.th/ThailandLive/episodes/62665https://program.thaipbs.or.th/watch/eVcnLB<p>ค้นหาคำตอบของแหล่งท่องเที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย จ.หนองบัวลําภูตั้งอยู่ในแอ่งของสกลนครอยู่ในกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเป็น 1 ใน 3 จังหวัดที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2531 พร้อมกับ จ.อำนาจเจริญ และ จ.สระแก้ว </p><p>ฟังเสียงประเทศไทย คำตอบอยู่ในหมู่บ้าน จะพามาค้นหาคำตอบกับเกษตรกรในพื้นที่ของ จ.หนองบัวลำภูเพื่อที่จะเจาะความพยายามในการสร้าง<strong>วิถีเกษตรปลอดภัย </strong>หลังจากมีข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบเกี่ยวข้องกับการใช้สารเคมีในการเกษตรอย่างกว้างขวาง พูดคุยกับ “พ่อบัวใบ” ชาวบ้านที่ทำเกษตรแบบปลอดภัยใช้แรงงานในการกำจัดวัชพืชในไร่อ้อย และชุมชนที่นี่นำธรรมนูญมาใช้ในการควบคุมการใช้สารเคมีในชุมชน <strong>เพื่อให้หนองบัวลำภูเป็นแหล่งเกษตรที่ปลอดสารพิษต่อไป </strong></p><p><strong>ติดตามชมรายการฟังเสียงประเทศไทย ตอน นักต่อสู้สารเคมี คนศรีบุญเรือง <span class="redactor-invisible-space"><span class="redactor-invisible-space"><span class="redactor-invisible-space"><span class="redactor-invisible-space"><span class="redactor-invisible-space"><span class="redactor-invisible-space"><span class="redactor-invisible-space"><span class="redactor-invisible-space"><span class="redactor-invisible-space"><span class="redactor-invisible-space"><span class="redactor-invisible-space"><span class="redactor-invisible-space"><span class="redactor-invisible-space"><span class="redactor-invisible-space"><span class="redactor-invisible-space"><span class="redactor-invisible-space"><span class="redactor-invisible-space"><span class="redactor-invisible-space"><span class="redactor-invisible-space"><span class="redactor-invisible-space"><span class="redactor-invisible-space"><span class="redactor-invisible-space"><span class="redactor-invisible-space"><span class="redactor-invisible-space"><span class="redactor-invisible-space"><span class="redactor-invisible-space"><span class="redactor-invisible-space"><span class="redactor-invisible-space"><span class="redactor-invisible-space"><span class="redactor-invisible-space"><span class="redactor-invisible-space"><span class="redactor-invisible-space"><span class="redactor-invisible-space"><span class="redactor-invisible-space">วันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม 2562 เวลา 17.30 - 18.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมทีวีออนไลน์ทาง <a href="http://www.thaipbs.or.th/live" target="_blank" title="ชมสด">www.thaipbs.or.th/live</a></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span><br></strong></p>