ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th509592018-02-10 11:00:00qoderStartupตอนที่ 2 : Builk 210 ก.พ. 256117:51https://program.thaipbs.or.th/StartupThailand/episodes/50959https://program.thaipbs.or.th/watch/zITIyR<p>ในตอนที่แล้วเราได้รู้จักโปรแกรม Builk และได้เห็นข้อผิดพลาดในการขยายธุรกิจไปในต่างประเทศของคุณไผทกันไปแล้ว ทั้ง 2 ประเทศ ไม่ว่าจะเป็นประเทศอินโดนีเซีย หรือประเทศมาเลเซีย ก็ไม่ประสบความสำเร็จ</p><p> ส่วนในตอนนี้เราจะได้พบกับความท้าทายครั้งใหม่ ใน<strong>การขยายธุรกิจ</strong>ไปยังต่างประเทศอีกครั้งของ <strong>Builk </strong>การขยายธุรกิจครั้งนี้ คุณไผทได้เลือกที่จะขยายตลาดไปยัง<strong>ประเทศลาว</strong> และ<strong>ประเทศเมียนมา</strong> ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศที่แนวโน้มเศรษฐกิจเติบโตต่อเนื่อง ซึ่งเหมาะสมกับการลงทุน คุณไผทจะต้องพบเจออุปสรรคอะไรอีกบ้าง และ <strong>Business Model</strong> ใหม่ของคุณไผทจะเป็นอย่างไร </p><p><strong>ติ</strong><strong>ดตามชมในรายการ Startup Journey วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 11.00 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมทีวีออนไลน์ทาง <a href="http://www.thaipbs.or.th/Live">www.thaipbs.or.th/Live</a></strong><br></p>