ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th570302018-12-02 16:30:00qoderSpirit of Asiaบูเรียต คนรัสเซียสายเลือดมองโกล2 ธ.ค. 256110:14https://program.thaipbs.or.th/SpiritofAsia/episodes/57030https://program.thaipbs.or.th/watch/Jn4Zpe<p>พื้นที่รอบทะเลสาบไบคาล ทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งตั้งอยู่ในรัสเซียนั้นได้เป็นบ้านให้กับคนหลากหลายเผ่า หลากหลายชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ในรัสเซีย และแม้ว่าประชากรรัสเซียส่วนใหญ่คือคนรัสเซียชาติพันธุ์สลาฟ หรือชาวรัสเซียจากฝั่งตะวันตกที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันดี แต่ในภูมิภาคไซบีเรียอันกว้างใหญ่นี้ยังมีคนอีกหลากหลายชาติพันธุ์ที่ได้ชื่อว่าเป็นคนรัสเซียอาศัยอยู่เช่นกัน</p><p>Spirit of Asia ในสัปดาห์นี้ จะออกเดินทางไปยังอีกด้านหนึ่งของทะเลสาบไบคาลเพื่อไปเยี่ยมเยือนชาวบูเรียต ชาติพันธุ์โบราณซึ่งสืบเชื้อสายมาจากชาวมองโกล พวกเขายังคงอนุรักษ์วัฒนธรรมของชาวทุ่งหญ้า อันเป็นเอกลักษณ์ของตนไว้ รวมไปถึงความเชื่อเรื่อง เชมัน (Shaman) หมายถึงผู้รู้และผู้นำเผ่าที่คอยทำพิธีกรรมติดต่อวิญญาณธรรมชาติ ที่พวกเขาเชื่อว่าเป็นผู้ดูแลและปกปักรักษาชีวิตพวกเขาไว้ นอกจากนี้ พวกเขายังมีความศรัทธาในศาสนาพุทธแบบธิเบต และยึดถือศรัทธานี้เป็นหลักในการดำเนินวิถีชีวิตเรื่อยมาเช่นเดียวกัน ในปัจจุบัน คนบูเรียตทั้งรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ กำลังพยายามรักษาวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมของตนเอาไว้ เพื่อให้ตัวเองและคนอื่นในสังคมได้รับรู้ว่า พวกเขามิใช่คนไร้ราก...</p><p><strong>ไปรู้จักกับบูเรียต ชาติพันธุ์โบราณ ติดตามชมได้ในรายการ Spirit of Asia ตอน บูเรียต คนรัสเซียสายเลือดมองโกล วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2561 เวลา 16.30 – 17.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมผ่านทีวีออนไลน์ ทาง <a href="http://www.thaipbs.or.th/live" target="_blank">www.thaipbs.or.th/live</a> (รับชมในระบบ HD และเลือกฟังระบบเสียงสองภาษา)</strong></p>