ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th475002017-08-27 16:30:00qoderSpirit of Asiaปลูกชีวิตบนผืนดิน27 ส.ค. 256011:12https://program.thaipbs.or.th/SpiritofAsia/episodes/47500https://program.thaipbs.or.th/watch/zdTC8e<p>ผืนป่าทางภาคเหนือที่เคยโล่งเตียนจากการถางป่าเพื่อปลูกฝิ่น ได้รับการพลิกฟื้นให้เป็นพื้นที่ทำกินของชาวบ้าน ปลูกพืชทางเลือก ไม้ผลเมืองหนาวที่ไม่เคยมีใครคิดมาก่อนว่าจะปลูกได้ที่นี่ จนกลายเป็นรายได้หลักของเกษตรกรในโครงการตามแนวพระราชดำริของในหลวง รัชกาลที่ 9 ที่มุ่งให้คนในพื้นที่สามารถพึ่งพาตัวเองได้ ด้วยผลผลิตที่พวกเขาลงมือปลูกเอง ด้วยความรู้จากศาสตร์แห่งพระราชา</p><p> ความสำเร็จที่เกิดขึ้นทำให้โครงการหลวงและหมู่บ้านเกษตรพอเพียงหลายแห่ง ได้เป็นต้นแบบให้กับพื้นที่เกษตรในท้องถิ่นอื่นๆ ขยายไปสู่ประเทศเพื่อนบ้าน เช่นในจังหวัดเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา เกษตรกรพื้นบ้านปรับเปลี่ยนแนวคิดมาปลูกพืชผักตามแนวทางธรรมชาติ นำวัสดุเหลือใช้มาหมุนเวียนกลับมาทำประโยชน์ เลี้ยงดูต้นกล้า จนเติบโตเกิดเป็นความมั่นคงทางอาหาร มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมรายล้อมที่สอนให้พวกเขาอยู่กับธรรมชาติด้วยการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน </p><p> แนวคิดด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนทำให้พวกเขาสร้างที่ทำกินในท้องถิ่นของตน ด้วยวิชาความรู้ทางการเกษตรที่สามารถพึ่งพาตัวเอง ภาพชีวิตของเกษตรกรทั้งในประเทศไทยและกัมพูชา จึงเป็นบทพิสูจน์หนึ่งของแนวคิดศาสตร์พระราชาอันเป็นแนวคิดสากลที่ก่อให้ เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนในการใช้ชีวิตในโลกปัจจุบัน </p><p><strong>ติดตามชมรายการ Spirit of Asia ตอน ปลูกชีวิตบนผืนดิน <span data-redactor-tag="span"></span>วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2560 เวลา 16.30 – 17.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมผ่านทีวีออนไลน์ทาง <a href="http://www.thaipbs.or.th/live" target="_blank" title="ชมสด">www.thaipbs.or.th/live</a></strong><strong></strong><br></p>