ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th412272016-10-30 16:30:00qoderSpirit of Asiaเส้นทางรถไฟป่าสู่เมืองชายแดน30 ต.ค. 255917:20https://program.thaipbs.or.th/SpiritofAsia/episodes/41227https://program.thaipbs.or.th/watch/sT0fiZ<p><em></em><em>ลดความเร็วสักนิด ปรับชีวิตเข้าสู่วิถีสโลว์ไลฟ์บน "รถไฟป่า" รถไฟท้องถิ่นบนเส้นทางชายฝั่งตะวันออกของมาเลเซีย สำรวจชนบทรายทาง พร้อมเดินทางกลับสู่วิถีชีวิตบนรถไฟสายใต้ของเมืองไทย ที่สุไหงโก-ลก</em></p><p>รถไฟของมาเลเซียไม่ได้เปิดให้บริการเฉพาะเขตเมืองใหญ่บริเวณชายฝั่งด้านตะวันตกเท่านั้น แต่ยังมีรถไฟเส้นตะวันออกอีกสายหนึ่งที่ให้บริการด้านขนส่งมวลชน โดยมีจุดเด่นอยู่ที่ทิวทัศน์ป่าเขาสองข้างทางที่เขียวชอุ่ม รวมทั้งวิถีชีวิตในชนบทที่มีอัตลักษณ์แตกต่างจากวิถีชีวิตในเมืองอย่างสิ้นเชิง </p><p>จากนั้น เดินทางโดยรถไฟเข้าสู่เส้นทาง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่แม้ไฟแห่งความขัดแย้งยังคงคุกรุ่น แต่วิถีชีวิตของผู้คนก็ยังดำเนินต่อไป โดยมีกลุ่มเจ้าหน้าที่ทหารและอาสาสมัครดูแลความปลอดภัยตลอดเส้นทาง </p><p><strong>ติดตามชมรายการ Spirit of Asia ตอน เส้นทางรถไฟป่าสู่เมืองชายแดน <span data-redactor-tag="span"></span> วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2559 เวลา 16.30 – 17.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมผ่านทีวีออนไลน์ทาง <a href="http://www.thaipbs.or.th/live" target="_blank" title="ชมสด">www.thaipbs.or.th/live</a></strong><strong></strong><br></p>