ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th261252015-07-26 16:30:00qoderSpirit of Asiaวีกัน เสน่ห์สถาปัตยกรรมลาตินแห่งเอเชีย26 ก.ค. 255816:00https://program.thaipbs.or.th/SpiritofAsia/episodes/26125https://program.thaipbs.or.th/watch/v8krpD<p><em>ปัจจุบันเราได้พบเห็นความเข้มข้นของสถาปัตยกรรมสเปนใน<strong data-redactor-tag="strong">ภูมิภาคอีโลกอส </strong>ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะลูซอนมากเป็นพิเศษ โดยเฉพาะ<strong>เมืองวีกัน </strong>(Vigan) ซึ่งเป็นเมืองหลวงของจังหวัดอีโลกอสซูร์ <strong>ยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนเมืองเก่าวีกัน ให้เป็นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ. 1999</strong> จึงทำให้ที่นี่เป็นอีกหนึ่งเสน่ห์อันแตกต่างสำหรับการท่องเที่ยวในฟิลิปปินส์</em></p><p>นอกจากเมืองสไตล์สเปนอย่างวีกัน ที่เป็นผลพวงเด่นชัดจากยุคอาณานิคมแล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่ฝังรากลึกและยาวนานไม่แพ้กัน นั่นคือเรื่องราวของศาสนาคริสต์ในดินแดนตากาล็อก <strong>"โบสถ์ปาไว"</strong> (Paoay Church) อายุกว่า 200 ปี เป็น 1 ใน 4 <strong>"โบสถ์บารอกแห่งฟิลิปปินส์" </strong>อันเป็นชื่อเรียกของโบสถ์ยุคสเปน 4 แห่ง ที่สร้างขึ้นระหว่างศตวรรษที่ 16 - 18 ที่นี่มีหอระฆังที่สร้างขึ้นจากหินปะการังจะตั้งอยู่ห่างจากตัวโบสถ์ เพื่อความปลอดภัย หากเกิดแผ่นดินไหวหรือพายุไต้ฝุ่น นอกจากนี้ยังใช้เป็นหอสังเกตการณ์ในช่วงการปฏิวัติและเมื่อเกิดเหตุการณ์ทางการเมืองในครั้งอดีต</p><p><strong>ติดตามชมรายการ Spirit of Asia ตอน วีกัน เสน่ห์สถาปัตยกรรมลาตินแห่งเอเชีย วันอาทิตย์ที่ 26 กรฎาคม 2558 เวลา 16.30 – 17.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมผ่านทีวีออนไลน์ทาง </strong><a href="http://www.thaipbs.or.th/live" target="_blank" title="ชมสด"><strong>www.thaipbs.or.th/live</strong></a></p>