ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th261202015-09-06 16:30:00qoderSpirit of Asiaรัฐชินหลังม่านฝน6 ก.ย. 255816:00https://program.thaipbs.or.th/SpiritofAsia/episodes/26120https://program.thaipbs.or.th/watch/a9sEi8<p><em><strong data-redactor-tag="strong">รัฐชิน</strong> รัฐแห่งความหลากหลายทางชาติพันธุ์ของประเทศเมียนมา กับวัฒนธรรมประเพณีเฉพาะชนเผ่าที่ยังคงรักษาไว้ ณ ดินแดนในหุบเขาอันห่างไกล การดำเนินชีวิตแบบดั้งเดิมที่ยังคงไม่ถูกกลืนหายไปกับกระแสของโลกภายนอก ปรากฏให้เห็นอย่างธรรมดาสามัญกับชนเผ่าชิน</em></p><p>ในฤดูฝนที่เป็นช่วงเวลาแห่งการหยุดพักผ่อนจากการทำสวนหรือล่าสัตว์ กิจกรรมต่างๆจึงมีไม่มากการนั่งนอนและสังสรรค์กันด้วยไวน์พื้นบ้านข้ามวันข้ามคืนภายในครัวเรือนจึงเป็นวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมา ความเชื่อและพิธีกรรมที่ถูกซ่อนเร้นเพื่อรอให้ใครบางคนมาพบเจอ ผ่านขุนเขา ขอบเหว สายฝน ดินโคลน หนทางที่ยากลำบากและยาวไกลเป็นเกราะกำบังอย่างดีสำหรับพวกเขา เพื่อรักษาไว้ซึ่งขนบประเพณีจารีตดั้งเดิม การเต้นรำที่แสดงออกถึงความเคารพต่อภูตผีวิญญาณที่ตนเกรงกลัวหรือนับถือ การบรรเทาจิตใจด้วยการบูชายัญหรือพึ่งพาหมอผีประจำชนเผ่า เครื่องแต่งกายที่แสดงออกถึงอัตลักษณ์และความเชื่อทางจิตวิญญาณที่คอยเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ สัญชาตญาณการเอาตัวรอดในทุกด้านเป็นความสามารถของคนที่อยู่ได้ด้วยตนเองเช่นชนเผ่าชิน</p><p><strong>ติดตามชมรายการ Spirit of Asia ตอน รัฐชินหลังม่านฝน วันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน 2558 เวลา 16.30 – 17.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมผ่านทีวีออนไลน์ทาง </strong><a href="http://www.thaipbs.or.th/live" target="_blank" title="ชมสด"><strong>www.thaipbs.or.th/live</strong></a></p>