ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th609752019-04-01 09:57:00qoderSo เชี่ยวเมื่อสื่อสร้างผู้ต้องหาเป็นเน็ตไอดอล1 เม.ย. 256210:32https://program.thaipbs.or.th/SocialProgram/episodes/60975https://program.thaipbs.or.th/watch/Ld1YG6<p>หลายครั้งที่สื่อมักจะนำเสนอข่าวสะเทือนขวัญ และสร้างกระแสข่าวให้ผู้ต้องหาอย่างไม่ถูกต้อง เช่น ผู้ต้องหาที่มีรูปร่างหน้าตาดี ก็จะมีการนำเสนอข่าวในมุมส่วนตัวออกมา จนกลบเรื่องราวการกระทำผิดของผู้ต้องหาไป และบางครั้งกลายเป็นการยกย่องให้ผู้ต้องหาเป็นเน็ตไอดอลไปอีกด้วย </p><p><strong>ติดตามชมได้ในรายการ So เชี่ยว วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562 เวลา 09.57 - 10.00 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมทีวีออนไลน์ทาง <a href="http://www.thaipbs.or.th/Live">www.thaipbs.or.th/Live</a></strong><strong></strong></p>