ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th339892012-10-31 20:00:55qoderสยามวาระวิกฤตเศรษฐกิจโลก วิกฤตเศรษฐกิจไทย ตอนที่ 231 ต.ค. 255520:00https://program.thaipbs.or.th/Siamagenda/episodes/33989https://program.thaipbs.or.th/watch ในยุคที่เศรษฐกิจโลกผูกพันเป็นหนึ่งเดียวกัน  เศรษฐกิจไทยคงไม่อาจรอดพ้นจากผลกระทบของวิกฤตเศรษฐกิจโลกที่รุนแรงลุกลามในช่วง 3 -4 ปีที่ผ่านมา  คำถามสำคัญก็คือ เราพร้อมรับมือวิกฤตเศรษฐกิจโลกในวันนี้และวันหน้ามากน้อยแค่ไหน    สยามวาระสัปดาห์นี้  ปกป้อง จันวิทย์ จะพาท่านผู้ชมย้อนกลับไปสำรวจบทเรียนจากอดีต เพื่อตอบคำถามเรื่องปัจจุบันและอนาคต  15 ปีผ่านไป สังคมเศรษฐกิจไทยเรียนรู้บทเรียนอะไรจาก “วิกฤตต้มยำกุ้ง 2540” วิกฤตเศรษฐกิจครั้งรุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นต้นมา  สังคมเศรษฐกิจไทยปรับตัวและเรียนรู้ไปมากเพียงไร อะไรคือโอกาส และความเสี่ยงของเศรษฐกิจไทยก้าวต่อไป จากโลกสู่ไทย  จากอดีตสู่อนาคต   ร่วมไขวิกฤตเศรษฐกิจ กับ ● ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ● ดร.วิรไท สันติประภพ  นักเศรษฐศาสตร์● รศ.ดร.วรากรณ์  สามโกเศศ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์● บรรยง พงษ์พานิช  ประธานกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ภัทร จำกัด (มหาชน)● ดร.อัมมาร สยามวาลา   นักวิชาการเกียรติคุณ มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย● ทนง พิทยะ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (รัฐบาลพล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ 2540)● บัณฑูร ล่ำซำ  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ติดตามชมรายการสยามวาระ วันพุธที่ 31 ตุลาคมนี้ เวลา  20.25 – 21.15 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมผ่านทีวีออนไลน์ทาง  www.thaipbs.or.th/live