ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th392472016-07-09 10:20:00qoderสภาเสียงไร้เดียงสาโกหกตกนรก... จริงไหม9 ก.ค. 255915:19https://program.thaipbs.or.th/Saphadek/episodes/39247https://program.thaipbs.or.th/watch/jNlwdY<p>ตั้งแต่เล็กจนโตเรามักจะได้ยินผู้ใหญ่พูดและสอนอยู่เสมอๆว่า <strong>"อย่าโกหกเพราะจะตกนรก" </strong>ซึ่งมีทั้งคนที่เชื่อและไม่เชื่อเพราะนรกเป็นเรื่องของนามธรรมที่จับต้องไม่ได้ แต่วันนี้เหล่าส.ส.ด.ของเราจะมาพูดคุยกับเรื่องการโกหกของเด็กๆว่าจะโกหกเรื่องอะไรและโกหกกันยังไง แล้วจะตกนรกจริงหรือเปล่า </p><p>วันนี้ช่วงกระบอกเสียงไร้เดียงสา น้องกระแตจะมาพูดถึงการใช้โทรศัพท์มือถือในรูปแบบต่างๆ</p><p><strong>ติดตามชมได้ในรายการสภาเสียงไร้เดียงสา ตอน โกหกตกนรก... จริงไหม<span data-redactor-tag="span"></span> วันเสาร์ที่ 9 กรกฏาคม 2559 (ในช่วงเวลารายการคิดส์เป็นข่าว 10.00 น.- 10.30 น.) ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมผ่านทีวีออนไลน์ทาง <a href="http://www.thaipbs.or.th/live" target="_blank" title="ชมสด">www.thaipbs.or.th/live</a></strong><br></p>