ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th456812017-06-03 21:10:00qoderสามัญชนคนไทยรวยจน คนเหลื่อมล้ำ3 มิ.ย. 256011:06https://program.thaipbs.or.th/SaManChon/episodes/45681https://program.thaipbs.or.th/watch/iXk2I8<p>ในปี 2559 องค์การ Oxfam ได้เปิดเผยข้อมูลที่น่าตกใจ เกี่ยวกับความเหลื่อมล้ำระหว่างคนรวย คนจนในสังคมไทยพบว่า<strong>ประเทศไทยของเรามีความเหลื่อมล้ำ</strong>ติดอันดับที่ 3 ของโลก รองจากประเทศรัสเซีย และประเทศอินเดีย</p><p> ในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา เราได้ก้าวข้าม เส้น 1 % หมายความว่าคน 1 % ของประเทศนี้ถือครอง ความมั่งคั่งทรัพย์สิน มากกว่าคนละ 99 % ที่เหลือรวมกัน สามัญชนคนไทยมากกว่า 3 ใน 4 ไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดินใดๆเลย 61 % ของโฉนดที่ดินในประเทศนี้อยู่ในมือของคนแค่ 10 % เท่านั้น</p><p> โอกาสของลูกคนที่มีรายได้น้อยจะเข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัย ต่างจากคนอื่นสูงถึง 19 เท่า นี่เป็นข้อมูลบางส่วนที่ทำให้ประเทศไทยถูกจัดลำดับ เป็นประเทศที่มีความเหลื่อมล้ำเป็นอันดับ 3 ของโลก</p><p> วันนี้สามัญชนคนไทยจะพาไปสัมผัสถึง นิยามของความเหลื่อมล้ำ ที่ไม่ใช่แค่ ความแตกต่างในเรื่องเงินในกระเป๋าว่าของใครมีมาก มีน้อยเท่านั้น แต่ความเหลือมล้ำ มีความหมายที่กว้างออกไป ถึงโครงสร้างทางสังคม ที่ทำให้เกิดความไม่เท่าเทียมในเรื่องของ "โอกาส" การเข้าไม่ถึงโอกาสทางการศึกษา รายได้ อาชีพ ทรัพยากร และที่เห็นเด่นชัด คือ โอกาสในการเข้าถึง และเป็นเจ้าของที่ดิน รวมถึงระบบการจัดเก็บภาษี ที่ยิ่งทำให้ช่องว่างความเหลื่อมล้ำระหว่างคนรวย กับคนจน ยิ่งห่างออกไปเรื่อยๆ <span></span></p><p><strong>ติดตามชมรายการสามัญชนคนไทย ทุกวันเสาร์ เวลา 21.10-22.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมผ่านทีวีออนไลน์ทาง <a href="http://www.thaipbs.or.th/live" target="_blank">www.thaipbs.or.th/live</a></strong><strong></strong><br></p>