ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th608842019-05-27 09:00:00qoderรู้เท่ารู้ทันเก็บเห็ดป่าหน้าฝน เสี่ยงเจอ "เห็ดพิษ"27 พ.ค. 256210:13https://program.thaipbs.or.th/Rutan/episodes/60884https://program.thaipbs.or.th/watch/PhYpSj<p><strong>เก็บเห็ดป่าหน้าฝน เสี่ยงเจอ "เห็ดพิษ"<br></strong>ใกล้เข้าสู่ช่วงฤดูฝน เป็นโอกาสที่ชาวไร่ชาวนาได้เก็บเกี่ยวผลผลิตทำให้มีรายได้เข้ามาจุนเจือครอบครัว และบ่อยครั้งที่พบเจอข่าวว่า มีชาวบ้านเก็บเห็ดป่า หรือเห็ดมีพิษไปปรุงอาหาร แล้วเกิดผลข้างเคียงที่ทำให้เป็นอัมพาต หรือมีอันตรายถึงแก่ชีวิต จึงทำให้มีคำถามสงสัยตามมาว่า จะรู้ได้อย่างไรว่าเห็ดชนิดไหนมีพิษ หรือไม่มีพิษ แล้วจะป้องกันตนเองจากเห็ดพิษได้อย่างไร<span></span></p><p><strong>ติดตามชมประเด็นรู้เท่ารู้ทัน ในช่วง "วันใหม่ ไทยพีบีเอส" วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคมนี้ ทางไทยพีบีเอส รับชมทีวีออนไลน์ทาง <a href="http://www.thaipbs.or.th/Live">www.thaipbs.or.th/Live</a></strong></p>