ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th596272019-03-29 09:00:00qoderรู้เท่ารู้ทันรู้ทันอาหารต้านมะเร็ง29 มี.ค. 256209:14https://program.thaipbs.or.th/Rutan/episodes/59627https://program.thaipbs.or.th/watch/wPTy51<p><strong>รู้ทันอาหารต้านมะเร็ง<br></strong>มีสถิติระบุไว้ว่าคนไทยเสียชีวิตจากโรคมะเร็งสูงเป็นอันดับต้น ๆ ซึ่งการสังเกตความเปลี่ยนแปลงของร่างกาย การตรวจสุขภาพประจำปี สามารถช่วยให้เราป้องกันโรคต่าง ๆ ได้อย่างถูกวิธี ซึ่งถ้าหากตรวจพบแล้ว ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำจากแพทย์ รวมทั้งกินอาหารที่ไม่กระตุ้นให้มะเร็งลุกลามเพิ่มขึ้น รวมทั้งคนที่ยังไม่เป็นมะเร็ง แต่อยากป้องกันตัวเอง จะมีอาหารประเภทใด ที่ช่วยให้เราห่างไกลจากมะเร็งได้หรือไม่</p><p><strong>ติดตามชมประเด็นรู้เท่ารู้ทัน ในช่วง "วันใหม่ ไทยพีบีเอส" วันศุกร์ที่ 29 มีนาคมนี้ ทางไทยพีบีเอส รับชมทีวีออนไลน์ทาง <a href="http://www.thaipbs.or.th/Live">www.thaipbs.or.th/Live</a></strong></p>