ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th582332019-01-17 08:30:00qoderรู้เท่ารู้ทันเลือกซื้อจักรยานอย่างไรให้เหมาะกับการใช้งาน17 ม.ค. 256210:28https://program.thaipbs.or.th/Rutan/episodes/58233https://program.thaipbs.or.th/watch/5cXdSe<p><strong>เลือกซื้อจักรยานอย่างไรให้เหมาะกับการใช้งาน<br></strong>จักรยานมีทั้งหมดกี่ประเภท แต่ละประเภทมีการใช้งานที่แตกต่างกันอย่างไร แล้วก่อนที่จะซื้อจักรยาน จะมีวิธีการเลือกซื้ออย่างไรให้เหมาะกับการใช้งาน</p><p><strong>ติดตามชมประเด็นรู้เท่ารู้ทัน ในรายการวันใหม่ ไทยพีบีเอส วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคมนี้ เวลา 08.30 – 09.00 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมทีวีออนไลน์ทาง <a href="http://www.thaipbs.or.th/Live">www.thaipbs.or.th/Live</a></strong></p>