ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th435692017-02-20 07:00:00qoderรู้เท่ารู้ทันรู้สิทธิก่อนจ่าย หายป่วยปลอดหนี้20 ก.พ. 256017:29https://program.thaipbs.or.th/Rutan/episodes/43569https://program.thaipbs.or.th/watch/9h4qXg<p><strong>อย่าปล่อยให้สิทธิการรักษาพยาบาลของคุณลอยนวล !!! มา "รู้สิทธิก่อนจ่าย หายป่วยปลอดหนี้" </strong><strong> ในรายการ รู้เท่ารู้ทัน วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ เวลา 07.00 - 07.30 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมทีวีออนไลน์ทาง <a href="http://www.thaipbs.or.th/Live">www.thaipbs.or.th/Live</a></strong><strong></strong></p>