ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th408522016-09-26 13:00:00qoderรู้สู้ภัย Don't Panicเชียงใหม่ลดโลกร้อน26 ก.ย. 255911:30https://program.thaipbs.or.th/Rusuphai/episodes/40852https://program.thaipbs.or.th/watch/zD6CtG<ul><li><strong></strong><strong>เชียงใหม่ลดโลกร้อน</strong></li></ul><strong></strong><p>เชียงใหม่ได้รับผลกระทบจากภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน หาทางรับมือและ ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ</p><ul><li><strong>ปุ๋ยมูลสัตว์ ลดโลกร้อน</strong></li></ul><p>ไปดูการนำมูลสัตว์ในสวนสัตว์ไนท์ซาฟารี จ.เชียงใหม่ มาผลิตปุ๋ยและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อน และได้รับรางวัลระดับประเทศ</p><p><strong>ติดตามชมรายการรู้สู้ภัยพิบัติ ทุกวันจันทร์ เวลา 13.00 - 13.30 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมทีวีออนไลน์ทาง <a href="http://www.thaipbs.or.th/live" title="ชมสด">www.thaipbs.or.th/live</a></strong><strong></strong><br></p>