ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th307262015-02-10 09:00:12qoderรู้สู้ภัย Don't Panicชาวปราจีนคัดค้านแผนยุทธศาสตร์น้ำ10 ก.พ. 255809:00https://program.thaipbs.or.th/Rusuphai/episodes/30726https://program.thaipbs.or.th/watch/ggHnLQ หลังจากมีการออกมาเปิดเผย แผนยุทธศาสตร์น้ำของ คสช. ทำให้ขณะนี้ชาวปราจีนบุรีรู้สึกกังวลใจเพราะอาจส่งผลกระทบต่อประชาชนมากกว่าการแก้ปัญหาจึงเสนอให้ คสช.ทบทวนแผนยุทธศาสตร์เนื่องจากมีการใช้งบประมาณจำนวนมาก ที่จะผูกพันในระยะยาว ติดตามชมรายการรู้สู้ภัยพิบัติ ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.15 - 09.25 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live