ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th306752015-09-21 13:00:03qoderรู้สู้ภัย Don't Panicน้ำท่วมภาคตะวันออกจากพายุหว่ามก๋อ21 ก.ย. 255813:00https://program.thaipbs.or.th/Rusuphai/episodes/30675https://program.thaipbs.or.th/watch/IQAdF8 ● ความร่วมมือจัดการน้ำนครศรีธรรมราชพบกับแนวทางการแก้ปัญหาน้ำท่วม-น้ำแล้งของชาวนครศรีธรรมราช ด้วยความร่วมมือจัดการน้ำของคนทั้งลุ่มน้ำ ● ปลูกมะละกอสร้างรายได้รับมือภัยแล้งไปพบกับชาวไร่อ้อยที่ประสบปัญหาภัยแล้งจึงหันไปปลูกมะละกอซึ่งสร้างรายได้ดีกว่าการปลูกอ้อย ● น้ำท่วมภาคตะวันออกจากพายุหว่ามก๋อเหตุการณ์น้ำท่วมฉับพลันในภาคตะวันออกจากอิทธิพลของพายุหว่ามก๋อที่พัดเข้าสู่ประเทศไทยเป็นลูกแรกของปีนี้ ติดตามชมรายการรู้สู้ภัยพิบัติ ทุกวันจันทร์  เวลา 13.00 - 13.30 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live