ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th587972019-02-13 08:30:00qoderร้องทุก(ข์) ลงป้ายนี้บ้านแตกร้าวจากการก่อสร้างเสาสัญญาณโทรศัพท์ จ.สงขลา13 ก.พ. 256222:53https://program.thaipbs.or.th/Rongtook/episodes/58797https://program.thaipbs.or.th/watch/Fv9R50<p><strong>ป้าย 1 บ้านแตกร้าวจากการก่อสร้างเสาสัญญาณโทรศัพท์ จ.สงขลา<br></strong></p><p><strong>ป้าย 2 เตือนภัยมิจฉาชีพหลอกขายโทรศัพท์ทางออนไลน์ </strong></p><p><strong>ป้าย 3 บุกศาลากลางร้องผู้ว่าฯ ฟาร์มนกนางแอ่นสร้างมลพิษให้ชุมชน จ.ชุมพร</strong></p><p><strong>ป้าย 4 ร้องขอสะพานลอยคืนหลังถูกรื้อจากการขยายถนนกทม. </strong></p><p><strong>ป้าย 5 เร่งแก้ปัญหาน้ำประปาสีกาแฟดำ อ.วังสะพุง จ.เลย</strong><br></p><p><strong>ติดตามรายละเอียดได้ในรายการ "วันใหม่ ไทยพีบีเอส" วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมทีวีออนไลน์ทาง <a href="http://www.thaipbs.or.th/Live">www.thaipbs.or.th/Live</a></strong><strong></strong></p>