ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th409232016-09-28 15:05:00qoderร้องทุก(ข์) ลงป้ายนี้แจงตรวจสอบการบริหารงานสหกรณ์ จ.นครพนม28 ก.ย. 255915:18https://program.thaipbs.or.th/Rongtook/episodes/40923https://program.thaipbs.or.th/watch/7aKafF<p><strong>ป้ายที่ 1 แจงตรวจสอบการบริหารงานสหกรณ์ จ.นครพนม</strong></p><p><strong>ป้ายที่ 2 ขโมยตัดสายโทรศัพท์ เสียหายกว่า 2 ล้านบาท จ.ชลบุรี</strong></p><p><strong>ป้ายที่ 3 ตรวจสอบถนนทางเข้าหมู่บ้าน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น</strong></p><p><strong>ป้ายที่ 4 ไถนาปลูกข้าวประชดถนนพัง จ.เพชรบูรณ์</strong></p><p><strong>ป้ายที่ 5 ตรวจสอบถนนชำรุด อ.พระยืน จ.ขอนแก่น</strong></p><p><strong>ติดตามรายละเอียดได้ในรายการร้องทุกข์ลงป้ายนี้ วันพุธที่ 28 กันยายน 2559 เวลา 15.05 - 15.30 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมทีวีออนไลน์ทาง <a href="http://www.thaipbs.or.th/Live">www.thaipbs.or.th/Live</a></strong><strong></strong><br></p>