ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th363292016-03-10 08:02:00qoderร้องทุก(ข์) ลงป้ายนี้อ้างเป็นพระหลอกบริจาคทำบุญ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา10 มี.ค. 255908:29https://program.thaipbs.or.th/RongTook/episodes/36329https://program.thaipbs.or.th/watch/Xad2ct<p><strong>ป้ายที่ 1 อ้างเป็นพระหลอกบริจาคทำบุญ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา</strong><br>พฤติกรรมของคนที่มักแต่งกายเป็นพระสงฆ์ เพื่อแอบอ้างในการกระทำผิดต่างๆ ยังมีให้พบเห็นต่อเนื่อง นี่เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องฝากเตือนกันสำหรับคนที่ชอบการทำบุญ บริจาคช่วยเหลือต่างๆ ว่าควรตรวจสอบและพิจารณาให้ดี โดยเฉพาะตัวบุคคล ซึ่งล่าสุด เจ้าหน้าที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้เข้าตรวจสอบชาวกัมพูชาซึ่งบวชพระ ลักลอบเข้าประเทศไทย</p><p><strong>ป้ายที่ 2 กลิ่นเหม็นจากบ่อขยะ อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี</strong><br>ป้ายต่อไปเป็นความเดือดร้อนของชาวบ้านในตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จ.นนทบุรี ให้ช่วยตรวจสอบบ่อขยะของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ที่อยู่ในตำบลคลองขวาง ที่ชาวบ้านแจ้งว่าส่งกลิ่นเหม็น และมีการนำขยะติดเชื้อจากสถานพยาบาลในจ.นนทบุรีมากำจัดที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยติดเชื้อ ซึ่งชาวบ้านกังวลว่าอยากเกิดอันตรายกับคนในพื้นที่ จึงขอให้ร้องทุกข์ลงป้ายนี้ช่วยตรวจสอบ</p><p><strong>ป้ายที่ 3 ร่วมแก้ไขฟาร์มปศุสัตว์ ปล่อยน้ำเสีย จ.ราชบุรี</strong><br>ป้ายนี้เป็นชาวบ้านที่อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ร้องเรียนให้ทหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าสำรวจหาที่มาของการปล่อยน้ำเสียลงสู่คลองสาธารณะ หลังจากชาวบ้านไม่มั่นใจที่จะนำน้ำในคลองไปใช้ประโยชน์ เพราะล่าสุดสังเกตุว่า น้ำมีกลิ่นเหม็น และมีสิ่งปฏิกูลลอยปะปนมา ขณะที่การตรวจสอบในเบื้องต้น เจ้าหน้าที่พบว่า ผู้ประกอบการปศุสัตว์ 2 แห่งได้ปล่อยน้ำเสียลงคลองสาธารณะจริง ตามหลักฐาน ซึ่งเป็นท่อระบายน้ำที่ต่อจากภายในสถานประกอบการลงสู่คลองสาธารณะ</p><p><strong>ป้ายที่ 4 ปัญหาหมอกควันจากไฟป่า อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี</strong><br>หลังรายการร้องทุกข์ลงป้ายนี้ได้นำเสนอ ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในจังหวัดกาญจนบุรี ที่ได้รับผลกระทบจากหมอกควัน ซึ่งเกิดขึ้นจากไฟป่า ขณะนี้ปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ 4 อำเภอ ลดน้อยลงแล้ว</p><p><strong>ป้ายที่ 5 13 มีนาคม วันช้างไทย ปัญหาช้างป่า ตอนที 1</strong><br>วันที่ 13 มีนาคม ที่ใกล้จะถึง เป็นวันช้างไทย ร้องทุกข์ลงป้ายนี้ได้สำรวจความเห็น และสิ่งที่ควาญช้าง ในศูนย์คชศึกษา จังหวัดสุรินทร์ ต้องการให้สังคม และหน่วยงานให้ความสำคัญ และเร่งดำเนินการคือ การสร้างหรือจัดหาแหล่งอาหาร แหล่งน้ำ เพราะปัจจุบันความไม่เพียงพอได้ส่งผลต่อท่าทีของช้างป้าและช้างบ้าน </p><p><strong>ติดตามชมรายการ ร้องทุก(ข์) ลงป้ายนี้ วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2559 เวลา 08.02 - 08.30 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมสดผ่านทีวีออนไลน์ทาง <a href="http://www.thaipbs.or.th/Live" target="_blank">www.thaipbs.or.th/Live</a></strong><strong></strong></p>