ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th306082015-09-15 08:00:48qoderร้องทุก(ข์) ลงป้ายนี้15 ก.ย. 5815 ก.ย. 255808:00https://program.thaipbs.or.th/Rongtook/episodes/30608https://program.thaipbs.or.th/watch/jX5M7hป้ายที 1 ประท้วงถูกคัดค้านออกโฉนดสิทธิชุมชน จ.นครราชสีมาป้ายแรกวันนี้ ไปกันที่จังหวัดนครราชสีมาค่ะ ชาวบ้านหนองปรู กว่า 100 คน ทวงถามเหตุผลจาก รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก หลังจากที่มีการอ้างอิงว่า เป็นคนคัดค้านและระวังการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินให้กับชาวบ้าน 169 ครอบครัวป้ายที่ 2 ไม่ได้เงินประกันข้าวนาปี อ.คง จ.นครราชสีมาป้ายต่อไป เป็นความทุกข์ใจของชาวเกษตรกรที่จังหวัดนครราชสีมา ที่ได้รับความเดือดร้อนหลังจากยังไม่ได้เงินค่าประกันข้าวนาปี จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  สอบถามไปยังธนาคารหลายครั้งก็บอกว่าให้รอก่อน ทุกวันนี้เกษตรกรเหล่านี้ลำบากมากป้ายที 3 ประท้วงไม่ได้เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จ.นครพนมป้ายนี้เป็นความทุกข์ร้อนใจของ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสในอำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม  ที่ต้องลุกขึ้นมาประท้วงการบริหารเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ของเทศบาลน้ำก่ำ ล่าช้า นานกว่า 4 เดือนป้ายที่  4  ตรวจสอบถูกไล่ที่ขายของถนนคนเดิน จ.อุดรธานีป้ายต่อไป เป็นกลุ่มพ่อค้า แม่ค้าถนนคนเดินที่จังหวัดอุดรธานี รวมตัวกันลงชื่อเพื่อยื่นหนังสือต่อศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด หลังจากที่พวกเขาได้รับผลกระทบ จากประกาศของเทศบาลนครอุดรธานี ให้ย้ายสถานที่จากหน้าศาลจังหวัด ไปอยู่ภายในสนามทุ่งศรีเมืองติดตามชมรายการ ร้องทุก(ข์) ลงป้ายนี้ วันอังคารที่ 15 กันยายน 2558 เวลา 08.02 - 08.30 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมสดผ่านทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live