ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th591542019-03-03 13:00:00qoderภูมิภาค 3.0ฑูตไร้พรมแดน3 มี.ค. 256217:22https://program.thaipbs.or.th/Region/episodes/59154https://program.thaipbs.or.th/watch/3KWEAR<p><strong></strong><strong>เคยคิดไหมว่าผู้คนที่อยู่ตรงรอยต่อระหว่างประเทศ แค่เดินสองสามก้าวก็ถึงอีกประเทศหนึ่งแล้ว ความสัมพันธ์ของพวกเขาจะเป็นอย่างไรกัน ภูมิภาค 3.0 สัปดาห์นี้ ชวนหาคำตอบนั้นกัน</strong></p><p><strong>ภาคอีสาน</strong> คุณกมล หอมกลิ่น พาไปที่ชายแดนบ้านด่านกลาง ต.ภูผาหมอก อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ประเทศไทย และภูมิเวียลโป ต.จอมกระสานต์ อ.จอมกระสานต์ จ.พระวิหาร ประเทศกัมพูชา ราชอาณาจักรกัมพูชา ทั้ง 2 ชุมชนมีความสัมพันธ์ทางเครือญาติ เนื่องจากในสมัยก่อนชาวบ้านด่านกลาง กับ ภูมิเวียลโป ไปมาหาสู่กันได้เพราะว่าไม่มีพรมแดนขวางกั้น และยึดโยงกันไว้ด้วยความเป็นเครือญาติ ยังคงยึดมั่นในการร่วมทำบุญตามประเพณี ความเชื่อร่วมกัน จึงมีความต้องการอยากยกระดับสานต่อสายใยความสัมพันธ์พลังคุณค่าความเป็นเครือญาติให้ต่อเนื่องยาวนาน</p><p><strong>ภาคเหนือ</strong> หลายพื้นที่อย่างเช่น อ.เชียงของ จ.เชียงราย อยู่ติดลำน้ำโขงชายแดนลาว ทั้งสองฝั่งประเทศไปมาหาสู่กันมายาวนาน นอกจากนี้จะเห็นนักเรียนข้ามฝั่งโขงมาเรียนฝั่งไทย พร้อม ๆ กับการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม ที่ทำให้เด็กที่มีความแตกต่างทางชาติพันธุ์เข้าใจ และสามารถอยู่ร่วมกันได้ จากนั้นไปต่อที่ จ.เชียงใหม่ เพราะความต้องการแรงงานของประเทศไทยและภาคเหนือ ที่ทำให้เราต้องอาศัยแรงงานเพื่อนบ้านจำนวนมากในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เรามีครอบครัวและลูกหลานแรงงานที่ทำหน้าที่เป็นฑูตในการส่งเสริมและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ผ่านหลักสูตรการศึกษาของเด็ก ๆ ที่เป็นแบบพหุวัฒนธรรมของโรงเรียนหลายแห่ง อย่างเช่น โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว เพราะสังคมเราอยู่ท่ามกลางความแตกต่าง การสร้างความเข้าใจกันผ่านทูตตัวน้อย อาจจะดูเหมือนเป็นเรื่องของเด็ก ๆ แต่แท้จริงแล้ว มันส่งผลต่อการอยู่ร่วมกันในอนาคตซึ่งเป็นยุคไร้พรมแดน</p><p><strong>ภาคใต้</strong> ในโลกแห่งการแข่งขันที่สูงมากในปัจจุบันนี้ เห็นได้ว่าการที่มีภาษาจะมีโอกาสมากกว่าในการเลือกที่จะทำงานและภาษาอินโดนีเซียก็เป็นหนึ่งภาษาที่สำคัญของกลุ่มประเทศอาเซียนของเราเป็นอย่างมาก ทีมกูยิ พาเดินทางไปยังประเทศอินโดนีเซีย ดูชีวิตของคนไทยที่ไปทำงานอยู่ที่นั้น พวกเขาเรียนรู้และปรับตัวเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนบ้านอย่างไร อะไรคือ <strong>"โอกาส"</strong> และ <strong>"ทางเลือก" </strong>สำหรับพวกเขา</p><p><strong>ติดตามได้ในรายการภูมิภาค 3.0 วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 - 14.00 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมออนไลน์ได้ทาง <a href="http://www.thaipbs.or.th/Live">www.thaipbs.or.th/Live</a></strong></p>