ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th587422019-02-10 13:00:00qoderภูมิภาค 3.0เกษตรช่างคิด10 ก.พ. 256219:49https://program.thaipbs.or.th/Region/episodes/58742https://program.thaipbs.or.th/watch/Qrje4i<p><strong><em>การทำเกษตรมีมากมาย ทั้งบนบก และในน้ำ แต่เมื่อมีความเปลี่ยนแปลงหลายด้าน การปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์จึงเป็นสิ่งจำเป็นเช่นกัน ภูมิภาค 3.0 ชวนติดตามเปิดมุมมองใหม่ของการเกษตรที่ไม่ยอมหยุดอยู่กับที่ และคิดวิธีใหม่ ๆ แบบช่างคิดช่างทำ</em></strong></p><p>เริ่มต้นที่เหนือ เกษตรกรรมยั่งยืนมีแนวคิดพื้นฐาน คือ ต้องเป็นผู้ผลิต เป็นผู้บริโภค และเป็นทั้งผู้ประกอบการ โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่หันมาทำเกษตรอินทรีย์กันมากขึ้น พวกเขาต้องคิดครบวงจรในสวน ต้องปรับตัวและมีเครือข่ายทำงานร่วมกัน เกิดเป็นนวัตกรรมทางการเกษตรใหม่ ๆ อย่างกลุ่มม่วนใจ๋ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ซึ่งนอกจากจะใช้วิทยาศาสตร์จุลินทรีย์สำหรับนาข้าว หรือ การนำนวัตกรรมต่าง ๆ มาใช้ในแปลงสับปะรดอินทรีย์ ไปจนถึงการตลาดและนำผลผลิตมาแปรรูปเพื่อให้เก็บได้ยาวนานขึ้น</p><p>ต่อกันที่อีสาน คุณแมน จักรพันธ์ อาสาพาคุณผู้ชมเดินทางมาที่เมืองบั้งไฟโก้ยโสธร มารู้จักกับนวัตกรรมเกษตรจาก <strong>"แจ็ค จิระพงษ์"</strong> วัย 28 ปี หนุ่มคนรุ่นใหม่ที่เป็นช่างซ่อมรถและใช้เวลาว่างมาทำเกษตรกรรมที่บ้านศรีฐาน ต.ศรีฐาน อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร การนำเอาเทคโนโลยีที่ตนสามารถคิดค้นขึ้นมา แล้วใช้ร่วมการการเกษตรจะเป็นอย่างไร ไปติดตามด้วยกัน</p><p>ปิดท้ายกันที่ใต้ <strong>"ปลานิล"</strong> ได้กลายเป็น <strong>"ปลาเศรษฐกิจ"</strong> ของไทยที่มีชื่อเสียง สร้างรายได้ สร้างอาชีพ อีกทั้งพบข้อมูลว่าในปี 2560 ผลผลิตปลานิลจากการเพาะเลี้ยง มีปริมาณรวมกันมากถึง 185,902 และตลาดการส่งออก เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง พาออกเดินทางมาที่ ฟาร์มเลี้ยงปลานิล ของ คุณสันติชัย จงเกียรติขจร ตั้งอยู่ใน อ.เบตง จ.ยะลา ซึ่งอยู่ใต้สุดประเทศไทย ที่มีเนื้อที่เพียงพื้นที่ 3 ไร่ แต่สามารถเลี้ยงได้ถึง 40,000 ตัว อีกทั้งมีระบบการเลี้ยงที่แปลกแตกต่างจากฟาร์มปลานิลในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะการเลี้ยงด้วยระบบสายน้ำไหลธรรมชาติ</p><p><strong>ติดตามได้ในรายการภูมิภาค 3.0 วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 - 14.00 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมออนไลน์ได้ทาง <a href="http://www.thaipbs.or.th/Live">www.thaipbs.or.th/Live</a></strong><strong></strong></p>