ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th585992019-02-03 13:00:00qoderภูมิภาค 3.0คนบ้านเดียวกัน3 ก.พ. 256217:53https://program.thaipbs.or.th/Region/episodes/58599https://program.thaipbs.or.th/watch/LczHmP<p><strong><em></em></strong><strong><em>การเข้าถึงและเข้าใจคนไร้บ้านอย่างแท้จริง เป็นการเปิดประตูใจให้ไปต่อ ภูมิภาค 3.0 สัปดาห์นี้ ชวนติดตามเรื่องราวของผู้คนที่อยู่ด้วยกันบนสังคมไทยอย่างหลากหลาย</em></strong></p><p>เริ่มต้นที่ พาไปที่ชุมชนเขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา พื้นที่เลียบทางรถไฟสายเก่าหาดใหญ่ - สงขลา ดูระบบการจัดการชุมชนของกลุ่มคนจนเมือง การประกอบอาชีพนอกระบบ และความพยายามในการเข้าถึงรัฐสวัสดิการ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการดำรงชีวิตของพวกเขา</p><p>ไปต่อกันที่ จ.ขอนแก่น จากการขยายตัวของเมืองขอนแก่นที่รวดเร็ว มุ่งหมายที่จะพัฒนาเป็นสมาร์ตซิตตี้ มีโครงการเกิดขึ้นมากมาย ขอนแก่นจึงเป็นเมืองใหญ่ที่เติบโตอย่างรอบด้าน เมื่อเมืองเปลี่ยนคนก็ย่อมต้องเปลี่ยนแปลงด้วย มีทั้งข้อดีและสภาพปัญหา ซึ่งคนไร้บ้านเป็นสิ่งที่เมืองขอนแก่นต้องเผชิญไม่ต่างจากหัวเมืองใหญ่อื่น ๆ ชวนติดตามกลุ่มพวกเขาจะทำอย่างไร ที่ต้องอยู่ท่ามกลางเมืองที่กำลังพัฒนา</p><p>ปิดท้ายที่เชียงใหม่ เป็นจังหวัดหนึ่งที่มีจำนวนคนไร้บ้านสูงเป็นอันดับต้น ๆ ของภาคเหนือ ซึ่งมีการพยายามที่จะช่วยกันดูแลเรื่องนี้ของภาครัฐ และภาคประชาสังคม โดยมี "บ้านเตื่อมฝัน" สถานที่พักฝึกอาชีพ และสร้างโอกาสในชีวิตให้กับพวกเขาเหล่านี้ และเหล่าอาสาสมัครของบ้านเตื่อมฝันทำงานด้วยการลงพื้นที่พูดคุย สร้างความเชื่อใจเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาของแต่ละคน เพื่อให้พวกเขาสามารถอยู่ได้ศักดิ์ศรี และเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสังคมต่อไป</p><p><strong>ปิดมุมมอง ทำความรู้จัก ค้นหา และทำความเข้าใจกับพวกเขาใน ภูมิภาค 3.0 ตอน คนบ้านเดียวกัน ติดตามได้ในรายการภูมิภาค 3.0 วันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 - 14.00 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมออนไลน์ได้ทาง <a href="http://www.thaipbs.or.th/Live">www.thaipbs.or.th/Live</a></strong></p>