ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th566192018-11-04 13:00:00qoderภูมิภาค 3.0พลังงานจัดการได้4 พ.ย. 256101:06https://program.thaipbs.or.th/Region/episodes/56619https://program.thaipbs.or.th/watch/raFTRv<p><em><strong>ภูมิภาค 3.0 สัปดาห์นี้ติดตามเรื่องราวของพลังงานที่ไม่ได้มีแค่ไฟฟ้า แต่ยังมีทางเลือกอีกมากมายและเราสามารถจัดการมันได้</strong></em></p><p>เริ่มต้นที่อีสาน ชาวบ้านดงพยุง จังหวัดกาฬสินธุ์ ในฐานะนักวิจัยไทบ้านได้ลองคำนวณค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของชุมชน ในหนึ่งเดือน ปรากฏว่าชุมชนมีค่าใช้จ่ายด้านพลังงานที่เยอะ พวกเขาจึงชวนกันลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน เปลี่ยนอุปกรณ์ หลอดไส้เป็น LED ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการเกษตร ใช้ฟืนแทนแก๊สหุงต้ม ทำเตาชีวมวล และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พลังงาน</p><p>ต่อด้วยภาคใต้ จังหวัดกระบี่ ซึ่งเป็นจังหวัดท่องเที่ยวที่ทำรายได้สูงสุดติดอันดับ 1 ใน 5 ของประเทศ ทำให้คนใน จ.กระบี่ ร่วมกันออกแบบกำหนดอนาคตการท่องเที่ยว ให้กระบี่เป็นจังหวัดสีเขียวหรือ <strong>"กระบี่โกกรีน" </strong>มากว่า 3 ปี เป้าหมายเพื่อความยั่งยืนและคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม</p><p>ปิดท้ายที่ภาคเหนือ ชุมชนจัดการพลังงานคลองน้ำไหล จังหวัดกำแพงเพชร คนคลองน้ำไหลไม่ต้องซื้อแก๊สใช้มากว่า 10 ปีแล้ว พวกเขามีพลังงานทางเลือกในชุมชนของตัวเอง พลังงานจากวัตถุดิบใกล้ตัว แปรรูปจากการเลี้ยงหมู โดยนำขี้หมูมาทำแก๊สชีวภาพ หรือใช้เศษอาหารในครัวเรือน แถมได้ผลพวงเป็นปุ๋ยชีวภาพ อีกทั้งยังส่งต่อความรู้นี้ไปยังโรงเรียนในชุมชน นอกจากนี้ยังมีพลังงานจากชีวมวล พลังงานจากโซลาเซลล์ช่วยให้ชุมชนประหยัดค่าพลังงานลงได้กว่าปีละ 1 ล้านบาท</p><p><strong>ติดตามได้ในรายการภูมิภาค 3.0 วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 - 14.00 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมออนไลน์ได้ทาง <a href="http://www.thaipbs.or.th/Live">www.thaipbs.or.th/Live</a></strong></p>