ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th549002018-08-19 13:00:00qoderภูมิภาค 3.0เส้นทางสายไหม บ้านหัวฝาย/ ลิ้นจี่ออนไลน์/ กาแฟ พืชทางเลือกเกษตรกรใต้19 ส.ค. 256123:29https://program.thaipbs.or.th/Region/episodes/54900https://program.thaipbs.or.th/watch/ORqEtf<p><strong>ภูมิภาค 3.0 สัปดาห์นี้ ชวนติดตามเรื่องราวการปรับตัวของเกษตรกรจาก 3 ภูมิภาค ให้เข้ากับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป</strong></p><p><strong>อยู่ดีมีแฮง</strong> คุณกฤษฎา กุลขัว พาไปยังถนนสายไหม บ้านหัวฝาย อ.ชนบท จ.ขอนแก่น ย่านการค้าผ้าไหมที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของภาคอีสาน และที่นี่ยังเป็นการรวบรวมภูมิปัญญาเก่าแก่ของพวกเขาคือ ผ้าไหม และมีร้านค้าเปิดตลอดทั้งสองข้างทาง ซึ่งสินค้าส่วนใหญ่เป็นฝีมือจากคนในชุมชน ที่รวมกันจนทำให้เกิดเป็นถนนสายไหมจนถึงทุกวันนี้ ติดตามเรื่องราวในตอน <strong>เส้นทางสายไหม บ้านหัวฝาย</strong></p><p><strong>The North องศาเหนือ</strong> ชาวสวนลิ้นจี่ปรับตัวเพื่อแก้ปัญหาราคาตกต่ำด้วยการขายออนไลน์ เพราะว่าการค้ายุคใหม่ต้องไว ชาวสวนลิ้นจี่ จ.พะเยา จึงนำแนวคิดนี้มาใช้เพื่อมัดใจลูกค้า โดยผลิตลิ้นจี่พรีเมียม ส่งไปรษณีย์ตรงถึงบ้านคุณภายไม่เกิน 3 วัน เมื่อเปิดกล่องมาจะได้กลิ่นลิ้นจี่สดใหม่ สีสวย บริโภคได้ทันที ทั้งนี้ผู้สั่งยังสามารถรู้ได้ว่าผลผลิตมาจากเกษตรกรคนไหน ผ่านทาง QR Code หน้ากล่อง แค่นี้ผู้บริโภคก็ได้รู้จักผู้ผลิตมากขึ้น หากมีการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง อย่างเช่นที่พะเยา เกษตรกรก็จะสามารถลดความเสี่ยงเรื่องราคาผลผลิตตกต่ำได้อีกทาง ติดตามกับทีมปันภาพ ในตอน <strong>ลิ้นจี่ออนไลน์</strong></p><p><strong>แลต๊ะแลใต้</strong> ภาคใต้มีการปลูกกาแฟโรบัสต้ามาอย่างยาวนานแต่ขาดช่วงไป เพราะการเข้ามาแทนที่ของพืชเศรษฐกิจอย่างยางพารา กาแฟพันธุ์อาราบิก้าที่มีราคาสูงได้รับการพัฒนาสายพันธุ์ จนสามารถปลูกร่วมกับสวนยางในสภาพภูมิอากาศของภาคใต้ได้แล้ว ทีมคัลเลอร์บาร์ จะพาไปดูเรื่องราวของการพัฒนาสายพันธุ์กาแฟในภาคใต้ ที่อาจจะเป็นพืชเสริมชนิดใหม่ ในการเป็นทางเลือกแก้ปัญหาผลผลิตทางการเกษตรราคาตกต่ำ ในตอน <strong>กาแฟ ทางเลือกของเกษตรกรใต้</strong></p><p><strong>ติดตามได้ในรายการภูมิภาค 3.0 วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 - 14.00 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมออนไลน์ได้ทาง <a href="http://www.thaipbs.or.th/Live">www.thaipbs.or.th/Live</a></strong></p>