ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th546002018-08-05 13:00:00qoderภูมิภาค 3.0จับตาอนาคตไผ่ไทย/ คอคอดกระ จะกว้างหรือแคบดี/ ธรรมะ(ชาติ)เมืองธาตุพนม5 ส.ค. 256100:18https://program.thaipbs.or.th/Region/episodes/54600https://program.thaipbs.or.th/watch/WNe8BX<p><strong>ภูมิภาค 3.0 สัปดาห์นี้ ชวนติดตามเรื่องราวการจัดการทรัพยากร บนพื้นที่ทำกินจาก 3 ภูมิภาค</strong></p><p><strong>The North องศาเหนือ</strong> เมื่อหลายพื้นที่เริ่มใช้ไผ่เป็นพืชทดแทนการปลูกพืชเชิงเดี่ยวอย่างข้าวโพด เพื่อฟื้นคืนผืนป่าและสร้างรายได้ให้เกษตรกรจากพืชโตเร็วชนิดนี้ ไผ่เป็นพืชที่น่าสนใจ เพราะสามารถนำมาแปรรูปได้หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นตะเกียบ ไม้ปาเก้ บ้านไม่ไผ่ ภาชนะบรรจุอาหารที่ย่อยสลายได้ ยารักษาโรค จึงเป็นที่น่าจับตาว่าหากมีการส่งเสริมอย่างเหมาะสมทั้งคนปลูก คนแปรรูป รวมถึงนโยบายและกฎหมายที่เอื้ออำนวย ไผ่น่าจะกลายเป็นอนาคตพืชทางเลือกที่ช่วยพื้นฟูระบบนิเวศได้อีกด้วย ติดตามกับ<strong>ทีม A Life Studio</strong> ในตอน <strong>จับตาอนาคตไผ่ไทย</strong></p><p><strong></strong><strong>แลต๊ะแลใต้</strong> พาออกเดินทางไปที่ จ.ระนอง หรือ แร่นอง เป็นจังหวัดเล็ก ๆ ที่มีความสมบูรณ์ของทรัพยากร แลมีพื้นที่ที่มีความสำคัญมากนั่นคือ บริเวณ <strong>"คอคอดกระ"</strong> ตั้งอยู่ใน อ.กระบุรี ทิศเหนือติด อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร และพื้นที่อีกฝั่งติดกับประเทศเมียนมา ทำให้หลายฝ่ายเล็งเห็นถึงศักยภาพในการพัฒนาพื้นที่ตรงบริเวณคอคอดกระ แม้ปัจจุบันแนวโน้มโครงการพัฒนาจะเป็นไปได้ยาก แต่วิถีชีวิตของคนที่นี่ผูกพันกับทรัพยากร ติดตามในตอน <strong>คอคอดกระ จะกว้างหรือแคบดี</strong><span class="redactor-invisible-space"><strong></strong></span><strong></strong></p><p><strong>อยู่ดีมีแฮง</strong> และ คุณคำปิ่น อักษร พาลงพื้นที่ จ.นครพนม เมืองแห่งธรรมและธรรมชาติที่สวยงาม ดื่มด่ำกับวิถีชีวิตที่เรียบง่ายของ <strong>"พ่อสถาน ตุ้มอ่อน"</strong> ชาวบ้านอุ่มเหม้า จ.นครพนม ที่เนรมิตพื้นที่ทำกินของตนเองเป็นพื้นที่แห่งธรรมชาติ เรียนรู้และใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางต้นไม้ที่อุดมสมบูรณ์ เป็นทั้งอาหาร ยารักษาโรค พื้นที่ทำกิน รวมไปถึงตะลอนชมเมืองแห่งธรรมะ ที่เมืองธาตุพนม ติดตามบรรยากาศทั้งหมดนี้ได้ในตอน <strong><strong>ธรรมะ(ชาติ)เมืองธาตุพนม</strong> </strong><strong></strong></p><p><strong>ติดตามได้ในรายการภูมิภาค 3.0 วันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 - 14.00 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมออนไลน์ได้ทาง <a href="http://www.thaipbs.or.th/Live">www.thaipbs.or.th/Live</a></strong></p>