ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th534792018-06-10 13:00:00qoderภูมิภาค 3.0สีสันรอมฎอนร้านต้มยำกุ้ง, ภารกิจพิทักษ์ป่า, แบกจาน งานฟรีแลนซ์​10 มิ.ย. 256117:59https://program.thaipbs.or.th/Region/episodes/53479https://program.thaipbs.or.th/watch/OswxDi<p><strong>ภูมิภาค 3.0 สัปดาห์นี้ ติดตามเรื่องราวสถานการณ์ และการจัดการพื้นที่ตนเองจาก 3 ภูมิภาค เหนือ อีสาน ใต้</strong></p><p><strong>เริ่มต้นกับ แลต๊ะแลใต้</strong> เข้าสู่อาทิตย์สุดท้ายสำหรับเดือนรอมฎอน ที่ชาวมุสลิมทั่วโลกร่วมถือศีลอดตลอดทั้งวัน งดดื่มกินอาหาร ตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นจนถึงพระอาทิตย์ตก เป็นเดือนแห่งการปฏิบัติศาสนกิจอย่างเคร่งครัด ทีมเฌอบูโด ถือโอกาสนี้พามาเยือนประเทศเพื่อนบ้านมาเลเซีย เพื่อเปิดมุมมองการใช้ชีวิต ความหวัง และความฝันของคนไทยที่มาเปิดร้านอาหาร ซึ่งคนมาเลเซียจะรู้จักกันดีในชื่อ ร้านต้มยำกุ้ง ในช่วงเดือนรอมฎอนจะคึกคัก และมีสีสันมากแค่ไหน ชวนติดตามในตอน <strong>สีสันรอมฎอนร้านต้มยำกุ้ง</strong></p><p><strong>ไปต่อกันที่ The North องศาเหนือ</strong> จากพื้นที่ถูกสัมปทานป่าจนเหี้ยนเตียน จนวันนี้ป่าชุมชน ต.ทาเหนือ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ ได้ฟื้นคืนสู่ความเขียวขจี ด้วยการร่วมกันดูแลของคนในพื้นที่มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2528 ร่วมสำรวจป่าชุมชนทาเหนือถึงความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่า และการต่อสู้ฟันฝ่าเพื่อให้มีน้ำใช้ จนกลายมาเป็นประปาภูเขา น้ำที่ใช้ในการเกษตรกรรม ภายใต้ความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน จนนำไปสู่การจัดการร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ติดตามกับทีม Know Record ในตอน <strong>ภารกิจพิทักษ์ป่า</strong></p><p><strong>ปิดท้ายกับ อยู่ดีมีแฮง</strong> คุณขวัญชิต โพธิ์กระสังข์ พาลงพื้นที่บ้านแบกจาน อ.สังขะ จ.สุรินทร์ ซึ่งเมื่อก่อนหมู่บ้านแห่งนี้เป็นป่าทึบ ก่อนที่รัฐบาลจะจัดสรรที่ดินสงเคราะห์ให้เป็นพื้นที่ใช้ประโยชน์ เป็นพื้นที่สาธารณะทั้งสถานที่ราชการ บ้านเรือน รวมถึงป่าชุมชน ทำให้ชาวบ้านมีการจัดการดูแลและวางกฎกติกาการอยู่ร่วมกัน ก่อเกิดเป็นอาชีพที่หลากหลาย ติดตามกับตอน <strong>แบกจาน งานฟรีแลนซ์</strong><strong></strong></p><p><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong>ติดตามชมในรายการภูมิภาค 3.0 วันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 - 14.00 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมออนไลน์ได้ทาง <a href="http://www.thaipbs.or.th/Live">www.thaipbs.or.th/Live</a></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong><br></p>