ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th520062018-04-01 13:00:00qoderภูมิภาค 3.0หมาเก้าหาง​​/อาเนาะบุหลันสีสันปัตตานี/ดนตรีใหม่ หัวใจล้านนา1 เม.ย. 256100:20https://program.thaipbs.or.th/Region/episodes/52006https://program.thaipbs.or.th/watch/2V4Nh3<p>ภูมิภาค 3.0 สัปดาห์นี้ เริ่มต้นเดือนเมษายนอยากชวนติดตามเรื่องราว Classic ของชีวิตเกี่ยวกับดนตรี จาก 3 ภูมิภาค</p><p><strong>เริ่มต้นกันที่อยู่ดีมีแฮง </strong>คุณสันติ ศรีมันตะ ชวนสัมผัสวงดนตรีอีสานคลาสสิกคณะ <strong>"หมาเก้าหาง"</strong> ดื่มด่ำบทเพลง วรรณกรรม จารีต ศิลปะพื้นถิ่น ที่ไม่ใช่เพียงเพื่อการอนุรักษ์ แต่เพื่อสร้างพลังให้กับชุมชน ถือเป็นแนวรบวัฒนธรรมรุ่นใหม่ ที่กลั่นกรองร้อยเรียงโดยคนรุ่นใหม่ที่อยากเห็นความเป็นอีสานให้คงอยู่ ในตอน <strong>หมาเก้าหาง</strong></p><p><strong>ส่งต่อกับแลต๊ะแลใต้</strong> พาไปเยือนถิ่นปัตตานี วงดนตรี <strong>"อาเนาะบุหลัน"</strong> ลูกพระจันทร์บรรเลงโดยเด็ก ๆ ชั้นประถม โรงเรียนวัดสุวรรณากร ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี ที่มีกลิ่นอายผสมผสานเครื่องดนตรีสมัยใหม่และบทเพลงพื้นบ้านจนกลายเป็นอัตลักษณ์ชายแดนใต้ อีกหนึ่งความตั้งใจของครู วชิรพันธ์ ภู่พงษ์ เพื่อหวังสืบสานบทเพลงพื้นเมืองในถิ่นชายแดนใต้ พร้อม ๆ กับทำความรู้จักกับรองแง็งคู่หูการแสดงของอาเนาะบุหลัน ในตอน <strong>อาเนาะบุหลันสีสันปัตตานี</strong></p><p><strong>ปิดท้ายกับ The North องศาเหนือ</strong> ชวนมาม่วนอ๊ก ม่วนใจ๋ ไปกับจังหวะดนตรีล้านนาที่ร่วมสมัย..กับคนดนตรีรุ่นใหม่..หัวใจล้านนา..ติดตามการประยุกต์และผสมผสานแนวดนตรีให้ร่วมสมัยมากขึ้น..เพื่อรักษาวัฒนธรรมล้ำค่าของคนล้านนา..ให้ส่งต่อภูมิปัญญารุ่นสู่รุ่น..เมื่อยุคสมัยเปลี่ยน วัฒนธรรมด้านดนตรีก็ต้องปรับตัว แต่จะปรับอย่างไรให้คงรากเหง้าและรักษาเอกลักษณ์ดั้งเดิมเอาไว้ ปรับทิศคิดต่อกับ <strong>ทีม Chaos Studio</strong> ในตอน <strong>ดนตรีใหม่ หัวใจล้านนา</strong> </p><p><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong>ติดตามชมในรายการภูมิภาค 3.0 วันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน 2561 เวลา 13.00 - 14.00 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมออนไลน์ได้ทาง <a href="http://www.thaipbs.or.th/Live">www.thaipbs.or.th/Live</a></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></p>