ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th517042018-03-18 13:00:00qoderภูมิภาค 3.0ว่าพรือทอนตรน, ที่นี่ลำปะทาว, ชีวิตติดกว๊าน​18 มี.ค. 256118:35https://program.thaipbs.or.th/Region/episodes/51704https://program.thaipbs.or.th/watch/e5lObJ<p><strong>ภูมิภาค 3.0 สัปดาห์นี้ ชวนติดตามเรื่องราวการดูแลทรัพยากรธรรมชาติจากผู้คน 3 พื้นที่</strong></p><p><strong>แลต๊ะแลใต้</strong> จากพื้นที่ที่มีความสมบูรณ์ทางธรรมชาติ แต่ประสบปัญญาเรื่องราคายางตกต่ำ นำมาสู่แนวคิด <strong>"ว่าพรือทอนตรน"</strong> ที่คนรุ่นใหม่และชาวบ้าน ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง ร่วมมือกันจัดการทรัพยากรในชุมชน เปิดพื้นที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ร่วมเรียนรู้การหาอยู่หากินที่พึ่งพิงกับธรรมชาติ และการแก้ปัญหา <strong>"สัตว์น้ำ"</strong> บางชนิดที่กำลังจะสูญหายไปจากชุมชน จะเป็นอย่างไร ร่วมออกเดินทางไปหาทางคำตอบ กับตอน <strong>ว่าพรือทอนตรน</strong></p><p><strong>อยู่ดีมีแฮง</strong> และทีมข้าวโฮยเกลือ ชวนติดตามวิถีชีวิตผู้คนริมฝั่งลำปะทาว กับการอนุรักษ์แหล่งน้ำสำคัญของชาว จ.ชัยภูมิ ไว้ รวมถึงเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่าง "ระหัด" เป็นการจัดการน้ำของชุมชนที่มีมาอย่างช้านาน แต่เมื่อกำลังจะมีโครงการพัฒนาการจัดการน้ำเข้ามา พวกเขาจะมีความกังวลใจอย่างไรติดตามในตอน <strong>ที่นี่ลำปะทาว</strong></p><p><strong>The North องศาเหนือ</strong> ชวนติดตามและสัมผัสวิถีชีวิตคนริมกว๊านพะเยา อู่ข้าวอู่น้ำที่สำคัญของคนในพื้นที่ เมื่อกาลเวลาเปลี่ยนไป ความสมบูรณ์ของแหล่งน้ำก็เปลี่ยนไปเช่นกัน..ความพยายามในการอนุรักษ์แหล่งน้ำธรรมชาติ และรักษาวิถีชีวิตประมงพื้นบ้าน ของคนพะเยา ซึ่งอาจนำสู่ต้นแบบการจัดการทรัพยากรโดยชุมชน จับชีพจรประมงพื้นบ้านในกว๊านพะเยา กับทีม A Life Studio ตอน <strong>ชีวิตติดกว๊าน</strong><strong></strong></p><p><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong>ติดตามชมในรายการภูมิภาค 3.0 วันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 - 14.00 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมออนไลน์ได้ทาง <a href="http://www.thaipbs.or.th/Live">www.thaipbs.or.th/Live</a></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></p>