ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th512742018-02-25 13:00:00qoderภูมิภาค 3.0หมอล้านนา บ่ล้าสมัย, โนนทองอินทร์ ถิ่นฮักแพง, ปอเนาะสลาตันอะคาเดมี​25 ก.พ. 256117:18https://program.thaipbs.or.th/Region/episodes/51274https://program.thaipbs.or.th/watch/MBxZ5E<p><strong>ภูมิภาค 3.0 สัปดาห์นี้ ติดตามเรื่องราวภูมิปัญญาที่หลากหลายของชาวบ้าน 3 พื้นที่ 3 ภูมิภาค</strong></p><p><strong>The North องศาเหนือ</strong> ชวนทำความรู้จักกับหมอเมืองล้านนา การแพทย์แผนโบราณที่อยู่คู่กับคนเหนือมาตั้งแต่อดีต เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไปการแพทย์แบบเมือง ๆ นี้ก็กำลังจะหายไปจากวิถีชีวิตคนเหนือเช่นกัน ปรับทิศและคิดต่อกับแนวทางการผสมผสานการแพทย์แผนโบราณและการแพทย์แผนปัจจุบันที่ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย เพื่อเป้าหมายคงภูมิปัญญาล้านนานี้เอาไว้ กับทีม <strong>Film for Change</strong> ตอน <strong>หมอล้านนา บ่ล้าสมัย</strong></p><p><strong>อยู่ดีมีแฮง</strong> <strong>คุณพลรวัฒน์ ดวงเข็ม</strong> พาไปที่บ้าน บ้านโนนทองอินทร์ อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี ชาวบ้านที่นี่ส่วนใหญ่มีผู้สูงอายุเกินครึ่งหมู่บ้าน และเมื่อมีผู้สูงอายุมากกว่าวัยอื่น ๆ พวกเขาจึงใช้ระบบการดูแลกันเป็น <strong>"บัดดี้"</strong> คู่ฮักคู่แพง จับคู่กันดูแลซึ่งกันและกัน หากเกิดอะไรขึ้นกับคู่บัดดี้เรา อีกฝ่ายก็สามารถบอกข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ได้ ติดตามในตอน <strong>โนนทองอินทร์ ถิ่นฮักแพง</strong></p><p><strong>แลต๊ะแลใต้</strong> พาไปเรียนรู้เส้นทางตามความฝัน เพื่อก้าวสู่การเป็นนักฟุตบอลอาชีพในรั้วปอเนาะพร้อมกับพูดคุยถึงแนวคิด <strong>"ปอเนาะสลาตันอะคาเดมี"</strong> ของโรงเรียนอิสลามวิทยามูลนิธิ อ.ควนโดน จ.สตูล ซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามควบคู่กับวิชาสามัญ มีแนวคิดในการสร้างอะคาเดมีฟุตบอล เพื่อให้เด็กมีทักษะในการเล่นฟุตบอลไปพร้อม ๆ กับการเรียนศาสนาและสามัญ สามารถต่อยอดเป็นนักฟุตบอลอาชีพต่อไปได้ ในตอน <strong>ปอเนาะสลาตันอะคาเดมี</strong><strong></strong></p><p><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong>ติดตามชมในรายการภูมิภาค 3.0 วันอาทิตย์ที่ 25 ก.พ. 61 เวลา 13.00 - 14.00 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมออนไลน์ได้ทาง <a href="http://www.thaipbs.or.th/Live">www.thaipbs.or.th/Live</a></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></p>