ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th508362018-02-04 13:00:00qoderภูมิภาค 3.0ทักษะแห่งโลกอนาคต​, เกษตร กลางทุ่งมหาสารคาม​, เทพา สุขที่ค้นหาได้​4 ก.พ. 256120:57https://program.thaipbs.or.th/Region/episodes/50836https://program.thaipbs.or.th/watch/gHvspY<p><strong>The North </strong><strong>องศาเหนือ</strong> ชวนคิดต่อกับทักษะใหม่ ๆ และกระแสอาชีพในอนาคตของวัยรุ่นไทย ไม่ว่าจะเป็น Youtuber และการต่อยอดอาชีพจากเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ อย่าง Chiangmai Maker Club เมื่อทักษะของอาชีพในอนาคตต้องอาศัยการเรียนรู้จากสิ่งใหม่ ๆ ซึ่งการศึกษาในห้องเรียนทุกวันนี้ยังไม่เอื้อเท่าที่ควร ต้องเรียนแบบไหน ต้องปรับตัวอย่างไรให้ทันการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคนี้ ชวนปรับทิศ คิดต่อกับ<strong>ทีมโพควา</strong> ในตอน <strong>ทักษะแห่งโลกอนาคต</strong><strong></strong><br></p><p><strong>อยู่ดีมีแฮง</strong> <strong>คุณคำปิ่น </strong><strong>อักษร</strong> พาไปทำความรู้จักกับเกษตรกรรุ่นใหม่ที่ อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม ซึ่งนำความรู้การเกษตรจากการเรียนรู้หรือแม้กระทั้งเข้าไปคลุกคลีวงการเกษตร กลับมาปรับใช้กับพื้นที่บ้านของตนเอง ลงหลักปักฐาน พลิกแผ่นดินบ้านเกิดให้มีชีวิตชีวาและส่งต่อภูมิความรู้สู่เพื่อนบ้าน ในตอน <strong>เกษตร</strong><strong> </strong><strong>กลางทุ่งมหาสารคาม</strong><br></p><p><span class="redactor-invisible-space"><strong>แลต๊ะแลใต้</strong> และทีม <strong>On the REC. </strong>ชวนติดตามเรื่องราว ความสมบูรณ์ของคลองตูหยง อ.เทพา จ.สงขลา กับมุมมองคนรุ่นใหม่ที่หันกลับมาทำอาชีพประมงพื้นบ้านโดยใช้ภูมิปัญญาแบบดั้งเดิมในการจับปลา ที่สำคัญพวกเขามีความรู้ความเข้าใจลักษณะของปลาแต่ละชนิด และมีวิธีการจับปลาอย่างน่าสนใจ เพียงใช้เวลา 3 - 4 ชม. ก็ได้เงินถึง 500 - 1,000 บาทต่อวัน ชีวิตของคนที่นี่มีความสุขอย่างไรติดตามตอน เ<strong>ทพา</strong><strong> </strong><strong>สุขที่ค้นหาได้</strong><span class="redactor-invisible-space"><br></span></span></p><p><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong>ติดตามชมในรายการภูมิภาค 3.0 วันอาทิตย์ที่ 4 ก.พ. 61 เวลา 13.00 - 14.00 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมออนไลน์ได้ทาง <a href="http://www.thaipbs.or.th/Live">www.thaipbs.or.th/Live</a></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></p>