ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th502202018-01-07 13:00:00qoderภูมิภาค 3.0โนนหนองลาด บ่ขาดรัก, เลือกทางศึกษา, ผ้าสร้างสุข​​7 ม.ค. 256122:58https://program.thaipbs.or.th/Region/episodes/50220https://program.thaipbs.or.th/watch/plfUU6<p><strong>อยู่ดีมีแฮง</strong><strong> </strong><strong>คุณกฤษฎา</strong><strong> </strong><strong>กุลขัว</strong> ชวนติดตามการฟื้นฟูชุมชนหลังภาวะน้ำท่วมขังตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 ที่บ้านโนนหนองลาด ต.บ้านขาม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น ซึ่งทำให้บ้านเรือนและผลผลิตทางการเกษตรเสียหายเกือบทั้งหมด ผ่านมากว่า 3 เดือนพวกเขามีการปรับตัวและช่วยเหลือกันอย่างไร ติดตามในตอน <strong>โนนหนองลาด</strong><strong> </strong><strong>บ่ขาดรัก</strong><br></p><p><strong></strong></p><p><strong>The North </strong><strong>องศาเหนือ</strong> เมื่อการศึกษามีทางเลือกให้เดินมากกว่าหนึ่ง และเมื่อผู้เรียนสามารถออกแบบหลักสูตรการศึกษาของตนเองได้ จากหลายข้อจำกัดของการศึกษากระแสหลัก สู่การบูรณาการเป็นการศึกษาทางเลือก ชวนทำความรู้จักกับอีกหนึ่งแนวทางการศึกษาที่สามารถพิสูจน์ได้ว่า สามารถเป็นทางเลือกที่เหมาะสมให้กับตัวเด็กและครอบครัวได้ ปรับทิศคิดต่อกับ <strong>ทีมโพควา</strong> ในตอน <strong>เลือกทางศึกษา</strong></p><p><strong></strong><strong>แลต๊ะแลใต้</strong> ติดตามอีกหนึ่งเรื่องราวความสุขจากการให้ ของอาสาสมัครในพื้นที่ร่วมบริหารจัดการผ้ามือสองที่ได้จากการรับบริจาค โดยเปิดรับเครื่องแต่งกายนักเรียนและเสื้อผ้าทุกประเภท เพื่อจำหน่ายขายต่อ โดยการเปลี่ยนเสื้อผ้ากลายเป็นทุน เพื่อนำรายได้ไปช่วยเหลือผู้ยากไร้<span class="redactor-invisible-space"> ติดตามตอน <strong>ผ้าสร้างสุข</strong></span><br></p><p><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong>ติดตามชมในรายการภูมิภาค 3.0 วันอาทิตย์ที่ 7 ม.ค. 61 เวลา 13.00 - 14.00 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมออนไลน์ได้ทาง <a href="http://www.thaipbs.or.th/Live">www.thaipbs.or.th/Live</a></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></p>