ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th465102017-07-09 13:00:00qoderภูมิภาค 3.0ฮิมคลองต้องสู้, ห้วยขะยุง หัวใจละลาย, เมียนมาในตานี9 ก.ค. 256018:05https://program.thaipbs.or.th/Region/episodes/46510https://program.thaipbs.or.th/watch/fXg9tG<p>ภูมิภาค 3.0 สัปดาห์นี้ ติดตามเรื่องราวจาก 3 ภูมิภาคกับองศาเหนือ อยู่ดีมีแฮง และแลต๊ะแลใต้</p><p>เริ่มกับองศาเหนือ ชวนติดตามปฏิบัติการของคนเชียงใหม่เพื่อคืนน้ำใสให้คลองแม่ข่า ลำน้ำที่หล่อเลี้ยงวิถีชุมชนในเมืองเชียงใหม่มาตั้งแต่อดีต แต่ปัจจุบันกลับถูกมองเป็นแค่คลองระบายน้ำเสีย หลากหลายแนวทาง จากหลายความร่วมมือ เพื่อจุดประสงค์และเจตนารมณ์เดียวกันคือการคืนน้ำใสให้คลองแม่ข่า ซึ่งนี่อาจเป็นต้นแบบในการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียให้กับอีกหลายพื้นที่ ชวนปรับทิศและคิดต่อใน The North องศาเหนือ กับทีม Chaos studio ตอน <b>ฮิมคลองต้องสู้</b></p><p>จากนั้น อยู่ดีมีแฮง พาลัดเลาะขึ้นเขาลงห้วยกันที่ ห้วยขะยุง ลำห้วยสาขาแม่น้ำมูลที่กั้นรอยต่อระหว่างจังหวัดศรีสะเกษ และ จังหวัดอุบลราชธานีไว้ หล่อเลี้ยงการหาอยู่หากินของคนในชุมชนมาอย่างยาวนาน รวมทั้งชาวบ้านละลาย อ.กันทรลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ ที่ใช้ประโยชน์จากลำห้วยของพวกเขา ติดตามกับทีมกอนกวย ในอยู่ดีมีแฮง ตอน <b>ห้วยขะยุง หัวใจละลาย</b></p><p>และปิดท้าย แลต๊ะแลใต้ เพื่อติดตามอีกหนึ่งมุมมองของแรงงานเพื่อนบ้านที่เข้ามาใช้แรงงานพื้นที่ชายแดนใต้ จ.ปัตตานี พวกเขาทำงานและใช้ชีวิตในพื้นที่แห่งนี้อย่างไร ร่วมเรียนรู้และทำความเข้าใจไปพร้อมๆ กันกับชีวิตที่พึงใจของพี่น้องชาวเมียนมาในปัตตานี กับทีม IDIO ในตอน <b>เมียนมาในตานี</b></p><p><b><b data-redactor-tag="b"><b>ติดตามชมในรายการภูมิภาค 3.0 วันอาทิตย์ที่ 9 ก.ค. 60 เวลา 13.00 - 14.00 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมออนไลน์ได้ทาง <a href="http://www.thaipbs.or.th/Live">www.thaipbs.or.th/Live</a></b></b><span></span><br></b></p>