ThaiPBS VODhttps://program.thaipbs.or.th441462017-03-19 13:00:00qoderภูมิภาค 3.0หมอกควันจัดการได้, ที่นี่ ปะนาเระ, ห้วยตามาย สบายดี19 มี.ค. 256020:35https://program.thaipbs.or.th/Region/episodes/44146https://program.thaipbs.or.th/watch/PeqYOi<p>ภูมิภาค 3.0 สัปดาห์นี้ติดตามเรื่องราวของวิถีชุมชน จ.เชียงใหม่ , จ.ปัตตานี และ จ.ศรีสะเกษ</p><p>เริ่มต้นที่ กับ KnowRecordTeam อ.แม่เเจ่ม จ.เชียงใหม่ ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นพื้นที่ปลูกข้าวโพดที่ใหญ่ที่สุดใน จ.เชียงใหม่ ซึ่งการเผาซังข้าวโพด เป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาหมอกควันในภาคเหนือ และไม่เพียงเเค่จัดการปัญหาหมอกควันในไร่เท่านั้น ในพื้นที่ป่า ชาวบ้านที่นี่ได้สร้างโมเดลชุมชน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า เรียกได้ว่า แก้ปัญหาหมอกควันแบบเบ็ดเสร็จในชุมชนเดียว ติดตามเรื่องราวของหมู่บ้านต้นแบบการแก้ไขปัญหาหมอกควัน ในช่วง The North องศาเหนือ ตอน หมอกควันจัดการได้</p><p>ต่อด้วยเรื่องราวพื้นที่ชุมชนปะนาเระ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี ที่ยืนหยัดเลือกทำประมงควบคู่กับการอนุรักษ์สัตว์น้ำมาอย่างยาวนาน พวกเขาพร้อมที่จะปกป้องทรัพยากร จากการพัฒนาในด้านต่างๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อทรัพยากรและวิถีชีวิตของชุมชนเพื่อลูกหลานของพวกเขาเอง ติดตามเรื่องราวความพยายามรักษาบ้านเกิดของพวกเขากับทีม เฌอบูโด ใน แลต๊ะแลใต้ ตอน ที่นี่ ปะนาเระ</p><p>ปิดท้ายด้วยเรื่องราวความอุดมสมบูรณ์ของชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณอ่างเก็บน้ำ "ห้วยตามาย" อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ แหล่งน้ำสำคัญที่หล่อเลี้ยงชีวิตพวกเขารวมถึงเป็นที่หาอยู่หากินที่พวกเขาผูกพันมาตั้งแต่เกิด ติดตามกับ "กอนกวย" ขวัญชิต โพธิ์กระสังข์ ใน อยู่ดีมีแฮง ตอน ห้วยตามาย สบายดี</p><p>และอีกหลากหลายเรื่องราวในรายการ ภูมิภาค 3.0 วันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 -14.00 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมออนไลน์ทาง <a href="http://www.thaipbs.or.th/Live">www.thaipbs.or.th/Live</a></p>